Prípad ďalšieho nelegálneho zamestnávania cudzincov

V piatok (27.4.2018) policajti spolu s pracovníkmi inšpektorátu práce odhaľovali nelegálne zamestnávanie cudzincov v Banskobystrickom kraji.

Redakcia 03. 05. 2018 1 min.

Príslušníci oddelenia cudzineckej polície v súčinnosti s pracovníkmi inšpektorátu práce vykonali kontrolu v objekte jednej z firiem v Žiari nad Hronom. Počas kontroly zistili, že piati štátni príslušníci Srbskej republiky mali síce uzatvorenú pracovnú zmluvu so spoločnosťou, ktorá im sprostredkovala zamestnanie v tejto firme, avšak nemali udelený prechodný pobyt na účel zamestnania. Policajti ich predviedli na oddelenie, kde im vydali rozhodnutie o administratívnom vyhostení. Taktiež im uložili zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky aj všetkých členských štátov Európskej únie na dobu jedného roka. Dostali sedem dní na vycestovanie z nášho územia.

Koncom minulého týždňa sme verejnosť informovali o zistenom prípade nelegálneho zamestnávania cudzincov v bratislavskej firme. Scenár bol podobný, sprostredkovateľská firma cudzincom zabezpečila prácu, avšak bez potrebných povolení na pobyt a zamestnanie. Napriek zverejňovaným výsledkom takýchto kontrol sa prípady opakujú. Aj z tohto dôvodu budeme v kontrolách oprávnenosti pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na území Slovenskej republiky, dodržiavania pobytového režimu, nelegálneho zamestnávania cudzincov, plnenia povinností zákona o pobyte cudzincov, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov, naďalej pokračovať.

 

Zdroj: PPZ SR