Privítame nový rok týmto sociálnym balíčkom?

Vláda SR predstavila nový sociálny balík opatrení, ktoré majú pomôcť ľuďom. Tentokrát sa vláda zamerala najmä na rodiny, osamelých rodičov, rodiny postihnuté chudobou, študentov a dôchodcov. Hodnota všetkých opatrení má 500 miliónov eur. Financie by mal ušetriť každý rezort na mzdových nákladoch vo výške 10% a rovnako by sa malo ušetriť aj na výdavkoch na obstarávanie tovarov služieb, kde sa tiež predpokladá úspora 10%.

Martina Vanc 12. 08. 2020 3 min.

Podľa vlády by štátny rozpočet mal tieto opatrenia pokryť aj napriek koronakríze a zvýšeným výdavkom.

Spolu ide o 5 opatrení, ktoré by mali platiť od januára 2021.

Trináste dôchodky

Trináste dôchodky by mali byť vyplatené dôchodcom v novembri tak, ako to nastavila a schválila ešte predošlá vláda. Zmena však prichádza vo výške trináste dôchodku – najvyššie trináste dôchodky dostanú tí seniori, ktorí poberajú najnižšie dôchodky a naopak. Pre príklad uvedieme - senior, ktorého dôchodok je 214 eur, dostane trinásty dôchodok vo výške 300 eur. Kto poberá mesačne 300 eurový dôchodok, dostane trinásty dôchodok 269 eur.

Bezplatná doprava

K bezplatným vlakom pribudnú bezplatné autobusy a MHD, na ktoré budú mať nárok dôchodcovia, študenti a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. „Chceme týmto sanovať problém v regiónoch, kde ľudia nemali vlaky ani koľajnice, aby neboli ukrivdení voči tým, ktorí majú bezplatnú dopravu vo vlakoch," vyjadril sa premiér Matovič. Podľa niektorých poslancov však na toto opatrenie neostanú v rozpočte dostatočné financie, čím by sa bremeno financovania prenieslo na príslušné samosprávy, ktoré by však nevedeli zo svojich rozpočtov vykryť bezplatnú dopravu.

Tehotenský príspevok

Tehotné ženy od štvrtého mesiaca tehotenstva budú dostávať dávku vo výške 200 eur mesačne, bez rozdielu, či ide o pracujúce ženy alebo študentky. Tento príspevok im bude vyplácaný až do momentu, kedy začnú poberať materskú. Splnená však musí byť podmienka, že si budúce matky riadne uhrádzali nemocenské poistenie.

Príspevok nebude účelovo viazaný, je už na konkrétnej budúcej matke, či príspevok použije ako dočasnú náhradu príjmov alebo na zabezpečenie potrieb pre bábätko.

Odpustenie doplatkov za lieky

Odpustenie doplatkov za lieky sa bude týkať dôchodcov, detí do 6 rokov a osôb ZŤP. Už teraz majú tieto osoby zvýhodnenia a nedoplácajú za lieky, kým sa zmestia do zákonných limitov. Po prekročení limitov však opäť za lieky doplácajú.

Zrušenie obedov zdarma – dvojnásobný daňový bonus

Zrušenie obedov zdarma pre škôlkárov a žiakov základných škôl prebehne k januáru 2021. Nahradí ich však daňový bonus (dvojnásobný), ktorý bude platiť na deti až do 15 rokov, a nie len do 6 rokov, ako je tomu aktuálne. Ročný daňový bonus vychádza niečo málo cez 270 eur, po zvýšení na dvojnásobok rodič ušetrí vyše 500 eur pri jednom dieťati. Ako sa vyjadril minister hospodárstva Richard Sulík k obedom zdarma – „My sme hovorili, že toto je veľmi nesprávne opatrenie a chceme ich nahradiť vyšším daňovým bonusom, to sa podarilo, lebo sa zdvojnásobuje a týmto nahrádzame obedy zadarmo." Pre deti zo sociálne slabších rodín a tie, ktorých rodičia sú nezamestnaní, budú obedy naďalej zdarma.

Na finálnu podobu opatrení si budeme musieť počkať, kým sa vypracujú návrhy legislatívnych úprav a tieto následné prejdú príslušnými schvaľovacími procesmi. O vývoji budeme informovať.