Profesionálne náhradné rodičovstvo čakajú zmeny

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona o profesionálnych rodičoch. Vo zverejnenom dokumente stanovuje rezort spravodlivosti základné ciele novej právnej úpravy na základe zhodnotenia súčasného právneho stavu. Prečítajte si, akým smerom sa bude nová legislatíva o profesionálnych rodičoch uberať.

Martina Vanc 27. 05. 2021 2 min.

Aktuálne postavenie profesionálneho náhradného rodiča je v pozícii zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na tento pracovnoprávny vzťah sa vzťahuje Zákonník práce. Postavenie profesionálneho rodiča ako zamestnanca je však podľa predbežnej informácie neudržateľné a problematické pre zamestnávateľov aj zamestnancov, nakoľko nezohľadňuje nepretržitý výkon zamestnania v priamom kontakte s dieťaťom.

Do stanovenia problematických okruhov boli zapojení aj profesionálni náhradní rodičia a zariadenia, spoločne s ktorými Ministerstvo spravodlivosti SR za problematické určilo najmä:

 • miesto výkonu práce,

 • čas výkonu činnosti,

 • čas prestávky a doby odpočinku,

 • služobné cesty,

 • dovolenky,

 • odmeňovanie,

 • prekážky v práci.

Organizačnou súčasťou zariadenia je aj profesionálna náhradná rodina, v ktorej profesionálni náhradní rodičia (zamestnanci zariadenia) zabezpečujú vo vlastnej domácnosti starostlivosť o určitý počet detí. Nová právna úprava má upraviť právne vzťahy týkajúce sa profesionálneho náhradného rodičovstva tak, aby zahrnula všetky špecifiká tejto profesie.

Novou právnou úpravou sa má upraviť:

 • postavenie profesionálnych náhradných rodičov,

 • ich práva a povinnosti,

 • vzťahy plynúce z výkonu tejto profesie,

 • práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať profesiu profesionálneho náhradného rodiča,

 • ďalšie podstatné náležitosti týkajúce sa profesionálneho rodičovstva.

Do prípravy právneho predpisu sa môže zapojiť verejnosť formou podnetov alebo návrhov v rozsahu vecného zamerania podľa zverejnenej predbežnej informácie do 1. júla 2021 na:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

Špitálska č. 4, 6, 8

816 43 Bratislava

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.