Nahrávánie titulnej fotky... Pretiahnutím premiestníte
O mne
Predstavenie: Pôsobí ako advokátka a venuje sa prevažne oblasti obchodného práva, insolvenčného práva, občianskeho práva, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva. Momentálne pôsobí aj ako externá doktorandka na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Pohlavie: Žena
Kontaktné údaje
Mobil: +421908650229