O mne
Predstavenie: Aktuálne na rodičovskej dovolenke. Preto sa momentálne zaoberám predovšetkým pracovným právom, právom sociálneho zabezpečenia a rodinným právom.
Som autorkou článkov na web stránke www.pravneprerodica.sk.
Z časových dôvodov neposkytujem poradenstvo.
Pohlavie: Žena
Kontaktné údaje