O mne
Predstavenie: CEO www.pravnenoviny.sk
Okrem jednoduchých právnych článkov venovaných širokej verejnosti sa v profesionálnom pôsobení zaoberám predovšetkým compliance v oblasti elektronického obchodu, ochrany spotebiteľa, Cloud Computingu, ako aj medzinárodnému vymáhaniu práv veriteľov.
Verím, že Právne Noviny prispejú k zvýšeniu právneho povedomia a budovaniu občianskej spoločnosti.

https://www.linkedin.com/in/filip-petrinec-650a1562/
Pohlavie: Muž
Kontaktné údaje
Adresa:
View in Google Maps
Webstránka: https://www.linkedin.com/in/filip-petrinec-650a1562