Protimonopolný úrad posilní kompetencie vďaka EÚ

Európska únia posilní kompetencie národných úradov dohliadajúcich nad hospodárskou súťažou prostredníctvom novej Smernice, ktorá bola práve uverejnená.

Protimonopolný úrad posilní kompetencie vďaka EÚ

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) informuje, že dňa 14. januára 2019 bola v Úradnom vestníku Európskej únie vydaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (ďalej len „smernica ECN+“).

Cieľom smernice ECN+ je posilnenie fungovania vnútorného trhu, a to prostredníctvom viacerých nástrojov, najmä

  • úpravy vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia v účinnom presadzovaní práva, čím sa zabezpečí vyrovnanejšia ochrana podnikov v Európe,

  • zabezpečenia dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže, v prípadoch, keď sa uplatňuje súbežne s čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby sa zaistila právna istota a rovnaké podmienky a

  • zavedenia účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.


V súvislosti s procesom transpozície si úrad dovoľuje vyzvať verejnosť na zapojenie sa do odbornej diskusie a zaslanie prípadných návrhov a pripomienok na úpravu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“), a to do 31. marca 2019 elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Prípadné návrhy a pripomienky na úpravu zákona o ochrane hospodárskej súťaže je možné zasielať aj nad rámec ustanovení smernice ECN+.

Čo vlastne rieši Protimonopolný úrad?

Zaoberá sa najmä kartelmi a zneužívaním dominantného postavenia firmy na trhu. Kartel je situácia, kedy sa viaceré firmy dohodnú na uplatňovaní rovnakých podmienok voči svojim klientom, čím si rozdelia trh a nemusia si tak vzájomne konkurovať.

Naproti tomu zneužívanie dominatného postavenia na trhu je situácia, kedy spravidla firma s najväčším podielom (klientov) na trhu zneužije svoje popredné postavenie tým, že napríklad stanoví neprimerané podmienky na nákup jej tovarov alebo služieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o právnej povahe kartelu alebo zneužívania dominantného postavenia na trhu, kliknite na tieto slová.

Zdroj: PÚSR