Protimonopolný úrad posilní kompetencie vďaka EÚ

Európska únia posilní kompetencie národných úradov dohliadajúcich nad hospodárskou súťažou prostredníctvom novej Smernice, ktorá bola práve uverejnená.

Redakcia 18. 01. 2019 2 min.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) informuje, že dňa 14. januára 2019 bola v Úradnom vestníku Európskej únie vydaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (ďalej len „smernica ECN+“).

Cieľom smernice ECN+ je posilnenie fungovania vnútorného trhu, a to prostredníctvom viacerých nástrojov, najmä

  • úpravy vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia v účinnom presadzovaní práva, čím sa zabezpečí vyrovnanejšia ochrana podnikov v Európe,

  • zabezpečenia dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže, v prípadoch, keď sa uplatňuje súbežne s čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby sa zaistila právna istota a rovnaké podmienky a

  • zavedenia účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.


V súvislosti s procesom transpozície si úrad dovoľuje vyzvať verejnosť na zapojenie sa do odbornej diskusie a zaslanie prípadných návrhov a pripomienok na úpravu zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“), a to do 31. marca 2019 elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prípadné návrhy a pripomienky na úpravu zákona o ochrane hospodárskej súťaže je možné zasielať aj nad rámec ustanovení smernice ECN+.

Čo vlastne rieši Protimonopolný úrad?

Zaoberá sa najmä kartelmi a zneužívaním dominantného postavenia firmy na trhu. Kartel je situácia, kedy sa viaceré firmy dohodnú na uplatňovaní rovnakých podmienok voči svojim klientom, čím si rozdelia trh a nemusia si tak vzájomne konkurovať.

Naproti tomu zneužívanie dominatného postavenia na trhu je situácia, kedy spravidla firma s najväčším podielom (klientov) na trhu zneužije svoje popredné postavenie tým, že napríklad stanoví neprimerané podmienky na nákup jej tovarov alebo služieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o právnej povahe kartelu alebo zneužívania dominantného postavenia na trhu, kliknite na tieto slová.

Zdroj: PÚSR