Rada pre efektívnu justíciu opäť na Slovensku

Zástupcovia Rady pre efektívnu justíciu CEPEJ sú znova na konzultáciách na Ministerstve spravodlivosti SR.

Redakcia 11. 11. 2018 1 min.

V utorok 6.novembra 2018 sa s delegáciou osobne stretol minister spravodlivosti Gábor Gál spolu so štátnou tajomníčkou Editou Pfundtner, ktorá predmetnú justičnú agendu prebrala. Teší nás, že máme pre nich dobré správy. Na základe ich odporúčaní sme vytvorili a personálne posilnili expertné pracovné skupiny,ktoré implementujú metodiku pre zefektívnenie súdnictva do praxe.

Georg Stawa,prezident CEPEJ-u konštatoval: “Je málo štátov ako Slovensko,ktoré sa odvážne pustilo do tohto projektu. Mnohé krajiny, napríklad aj moje rodné Rakúsko, vás pozorne sledujú a plánujú implementovať podľa vášho vzoru tento unikátny projekt zlepšovania justície.”

Delegácia zostane na Slovensku niekoľko dní, navštívia vybrané súdy a zhodnotia pokrok v implementácii CEPEJ odporúčaní.

Zdroj: MS SR