Rady

V Európskej únii sa pred necelým rokom otvorila diskusia na zavedenie ženských kvót vo vrcholných manažérskych pozíciách. Pod patronát si túto tému dala predstaviteľka Európskej komisie Viviane Redingová, ktorej cieľom je zaviesť 40 % ženské kvóty do roku 2020. „Nemám rada kvóty, ale páči sa mi, čo dosahujú“, povedala Redingová. O čom sú tieto kvóty, aká je kompetencia Európskej únie v tomto smere a ako sa k tomu postavilo nedávno Nemecko? O tom je tento krátky spravodajský článok.

29. 04. 2013 3 min. Redakcia

Viacerí podnikatelia, ktorí podnikajú na základe žinostenského oprávnenia, využili alebo stále využívajú možnosť pozastavenia živnosti. Dôvody pre takýto krok sú rôzne, či už je to dočasné zamestnanie sa, alebo vykonávanie činnosti vrámci iného subjektu alebo v inej podnikateľskej forme. Podnikatelia by však nemali zabudnúť na novelu žinostenského zákona z roku 2010, ktorá podstatným spôsobom zmenila trvanie a povinnosti v prípade pozastavenia živnosti.

19. 03. 2013 2 min. Redakcia

Odbornú ako aj laickú verejnosť už dlhšiu dobu trápi otázka efektívnosti, rýchlosti a správnosti fungovania občianskeho súdneho konania. Vo všeobecnosti je možné povedať, že súčasná právne úprava je už dávno nedostačujúca a vyžaduje veľa systematických zmien. Z tohto dôvodu pristúpilo Ministerstvo spravodlivosti SR k vytvoreniu celkovej novej koncepcie občianskeho procesného práva, ktorá by malo reflektovať aktuálne požiadavky na fungovanie súdneho systému.

12. 03. 2013 4 min. Redakcia

Na účely tohto článku je dôležité porovnať výkonnosť jednotlivých anti-cyklických a necyklických odvetví, reprezentovanú ich sektorovými indexami, s výnosmi indexu S&P500, ktorý zahŕňa firmy zo všetkých sektorov, a teda predstavuje priemerný výnos trhu.

24. 10. 2012 5 min. Martin Baláž

Generálny advokát Marco Darmon uvádza, že „Európske spoločenstvo pozostáva z právnych štátov, je nevyhnutne právnym spoločenstvom. Jeho vytvorenie ako aj fungovanie, inak povedané komunitárny pakt, spočíva na tom, že členské štáty rovnako rešpektujú komunitárny právny poriadok.“

09. 01. 2012 11 min. Peter Varga
Strana 46 z 46