Raketový nárast Právnych Novín

Takmer 400 tisícová návštevnosť a niekoľkonásobný medziročný nárast čítanosti. Aj tieto udalosti radia Právne Noviny k nadpriemerne úspešným projektom.

Redakcia 08. 01. 2019 5 min.

Právne Noviny vám už vyše dva roky prinášajú kvalifikované právne informácie, a to nielen o tom, ako sa vysporiadať s našimi zákonmi, ale aj ako svoje práva dobre pochopiť.

Tento atribút sa nestal len hlavným cieľom Právnych Novín, ale aj prvkom, ktorý ich odlišuje od iných právnických portálov. Čitatelia tak získavajú možnosť krátkou a najmä zrozumiteľnou formou oboznámiť sa s témami, s ktorými sa každodenne stretávajú. V mnohých prípadoch sú totiž práve oni v pozícii osôb, ktoré sú v "spleti" komplikovaných právnych vzťahov zapletení a vyhľadávajú tak riešenie ich problémov.

Nemenej čitateľov však vyhľadáva Právne Noviny aj pre získanie prehľadu o dianí okolo seba a vysvetlenie nepresných "mainstreamových informácií" právnou optikou.

"zvýšenie právneho povedomia a propagácia ľudí, ktorí stoja za to"

"Obrovské množstvo navonok bežných udalostí má v skutočnosti aj právny rozmer. Či už médiá alebo politici častokrát ovplyvňujú verejnú mienku tým, že zamlčujú skutočnú právnu stránku týchto vecí alebo jej výklad nie je dopovedaný do konca." hovorí JUDr. Filip Petrinec, Phd., gestor Právnych Novín.

"Právo sa tak stáva prostriedkom manipulácie s verejnou mienkou, čo v konečnom dôsledku vedie aj k strate dôvery verejnosti vo vymožiteľnosť toho, čo by malo právo zastávať- spravodlivosti."

Prečo vznikli Právne Noviny?

Oslovenie širokej laickej verejnosti, prehĺbenie právneho povedomia a oboznámenie ľudí so skutočným fungovaním zákonov. Toto boli hlavné impulzy pre vznik nášho média.

O čo sa však najviac usilujeme, je snaha o priblíženie právnickej obce, advokátov a významných právnických osobností bližšie k verejnosti.

"Je ťažké priznať si to otvorene, ale vnímanie právnikov v očiach verejnosti sa zmenilo. V minulosti vážená profesia začala byť vnímaná ako práca akýchsi "ohýbačov paragrafov" a peňažne zameraných ľudí, ktorí sa orientujú len vo vlastnom "právnickom svete".  

K tomuto vnímaniu prispela aj strata dôvery verejnosti vo vymožiteľnosť práva, právny štát ako aj prístup niektorých kolegov prehlbujúci túto nedôveru. Ak ľudia nebudú chápať spôsob akým zákony fungujú, nikdy im nebudú doverovať. "

hovorí F. Petrinec a k tomu dodáva: 

"Našim úsilím je preto nielen posilnenie právneho povedomia verejnosti, ale jej oboznámenie ľudí so skutočnou prácou advokátov, sudcov, ale aj exekútorov a firemných právnikov.

Veríme že tak môžeme prispieť k zlepšeniu právnického prostredia, ale aj trhu s právnymi službami a podpore tých, ktorí robia svoju prácu kvalitne a patria k špičke vo svojom odbore."

Zásadné problémy Slovenska Právne Noviny nevyriešia...ale môžu k ich riešeniu prispieť.

Viete čo je najväčším nepriateľom korupcie a manipulácie s verejnou mienkou? Prístup k spoľahlivým informáciám a vzdelanosť občianskych más.

Reálne fungovanie štátnych orgánov akými sú najmä súdy a dozorné orgány aplikujúce právne predpisy je základom pre uplatnenie podnikateľov na trhu a vytvorenie podmienok pre zamestnancov. Odbúrava sa tak nielen netransparentnosť, ale aj nekalá konkurencia, ktorá získava náskok len vďaka obchádzaniu pravidiel, ktoré by mali platiť pre každého rovnako.

Nestojíme síce pri "kormidle" tohto štátu, avšak k zmene jeho smerovania vieme prispieť inak. A síce aktivovaním občanov a prehĺbením ich povedomia.

Je na vás či k nášmu úsiliu prispejete čítanosťou a rozširovaním informácie o našej existencii :)

Tieto skutočnosti boli základom myšlienky vybudovať médium, ktoré prinesie novú pridanú hodnotu nielen do mediálneho sektora, ale najmä do spoločnosti samotnej. Stále narastajúci úspech Právnych Novín preukazuje, že sa za dobu ich fungovania stali akýmsi ochranným prístavom, ktorý napĺňa dopyt čitateľov po jednoduchých no kvalifikovaných informáciách z prostredia práva a uplatňovania zákonov, ktoré sa týkajú každého z nás.

Prejdime k číslam

Právne Noviny za dobu svojej existencie prešli vývojom. Z média venovaného prioritne právnikom sa preorientovali na širokú laickú verejnosť.

Takmer 400 tisícová návštevnosť

"Štatistiky hovoria jasne. Ľudia nemajú záujem o dlhé a komplikované články. Oveľa viac siahajú po stručnosti a vecných informáciách.

Práve toto je hodnota, ktorú právnym profesionálom ponúkame. Možnosť publikovania krátkych článkov o právnych otázkach, ktorým sa ich autori rozumejú. 

Prioritou právnika má byť prezentácia jeho schopností, nie odovzdávanie know-how konkurencii. Takto si právnik vytvára možnosť na budovanie renomé o širokej verejnosti, ale aj na vlastnú biznis prezentáciu. Týmto ich súčasne vyzývam k využitiu možností, ktoré im Právne Noviny ponúkajú. " uvádza F. Petrinec.

Uplatňovanie tohto modelu sa nadpriemerne osvedčilo. Len v samotných číslach návštevnosti sme medzi rokom 2016 a 2017 narástli o neuveriteľných vyše 300%.

Rok 2018 nám priniesol nárast o ďalších 200%. Rozdiel medzi rokom 2016, kedy sme začali a rokom 2018 je tak vyše päť násobný.

Nie je to však len o kvalite obsahu, ale vnímam to aj ako nový dopyt verejnosti a "objednávku" na kvalitu, transparentnosť a novú kultúru masmédií.

Náš úspech je však kolektívnym výsledkom vzájomnej spolupráce a preto aj touto cestou ďakujem celému tímu našej redakcie ako aj externým prispievateľom z radov právnych odborníkov." dodáva F. Petrinec.

Filip Petrinec

Foto: Filip Petrinec

Právne Noviny za krátke obdobie svojho fungovania vytvorili obrovskú čitateľskú základňu, ktorá ďalej napreduje a vytvára základ pre zviditeľnenie právnikov a ponúknutie cenných právnych rád čitateľom.

Meníme sa

Právne Noviny pripravujú v súčasnosti veľký refresh. Meníme vizuál a publicistickú štruktúru.

Interview s osobnosťami z oblasti práva, informácie zo života advokátskych kancelárií a právnických firiem. To všetko sú informácie, ktoré čakajú na svoje odhalenie.

A nie je to len o článkoch. Vedeli by ste si predstaviť, že právo vie aj zabávať? Sledujte nás aj naďalej.

My Vám v mene celej redakcie ďakujeme za priazeň!

zvláštne zákony

Prekročiť hranicu zákona v Japonsku nemôžete ani o centimeter.

Podľa nariadenia totiž musia všetky firmy a úrady merať objem pása svojich zamestnancov počas pravidelnej lekárskej prehliady.

Zatiaľ čo muži majú dovolených 85 centimetrov, pás žien nesmie prekročiť 90 centimetrov. Ak sa tak stane, chudnúť môžu až do budúcej prehliadky.

Komu sa to nepodarí, toho si vedenie predvolá na koberček.

Cieľom zákona je znížiť počet diabetikov a ľudí so srdcovo-cievnymi chorobami.

Okrem samotného zákona je paradoxom aj fakt, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO patria Japonci k najmenej obéznym národom na svete.

Viac o zákone: https://www.theguardian.com/world/2008/mar/19/japan