Typ profilu

Vyberte si typ profilu, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Každý profil má osobitné možnosti úpravy profilu podľa svojho označenia, ako aj prístup k odlišným funkciám.

 • Fyzická osoba

  Túto možnosť zvoľte v prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Ide o Váš osobný profil.
  * Vyžaduje sa potvrdenie emailom.
 • Fyzická osoba - podnikateľ

  Túto možnosť zvoľte v prípade, ak ste fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom a podniká na základe živnostenského oprávnenia, ako slobodné podnikanie alebo na základe inéh podkladu.
  * Vyžaduje sa potvrdenie emailom.
 • Právnická osoba

  Túto možnosť zvoľte v prípade, ak ste právnickou osobou. V rámci nastavenia profilu si následne môžete zvoliť formu právnickej osoby.
  * Vyžaduje sa potvrdenie emailom.