Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR v prvom polroku 2014

Ústavný súd SR v prvom polroku 2014 rozhodoval o 447 sťažnostiach fyzických a právnických osôb, z toho v 124 prípadoch vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (spôsobených všeobecnými súdmi). Dotknutým osobám priznal v úhrne primerané finančné zadosťučinenie vo výške 435.900 eur.

Redakcia 29. 07. 2014 2 min.
Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu SR v prvom polroku 2014 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Nie je prekvapením, že aj v prvom polroku 2014 najpočetnejšiu agendu rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR tvorili sťažnosti fyzických a právnických osôb. Vo väčšine prípadov bolo sťažovateľmi namietané porušenie čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, resp. čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – teda práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (právo na prejednanie veci v primeranej lehote). Konkrétne išlo o 447 sťažností, v ktorých sťažovatelia namietali porušenie spomínaných článkov. Ústavný súd SR rozhodol, že v 124 prípadoch boli naozaj porušené. Celková suma, ktorú Ústavný súd SR sťažovateľom v rámci primeraného finančného zadosťučinenia priznal, je 435.000 eur. Z toho najvyššie priznané finančné zadosťučinenie v jednom konaní dosiahlo výšku 20.000 eur.

Z uvedených 124 nálezov, kde bolo konštatované porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sa týkalo:

 • 95 nálezov civilných vecí
 • 18 nálezov obchodných vecí
 • 5 nálezov exekučných vecí
 • 6 nálezov trestných vecí

Z toho najvyšší počet porušení bol evidovaný na:

 • Okresnom súde Bratislava I (vyslovenie porušenia práva v 22 nálezoch!)
 • Okresnom súde Košice I (10 nálezov)
 • Okresnom súde Piešťany (taktiež 10 nálezov)
 • Okresnom súde Čadca (10 nálezov)

Najvyššie priznané primerané finančné zadosťučinenie na jednotlivých súdoch:

 • 49.500 eur – Okresný súd Čadca
 • 46.500 eur – Okresný súd Bratislava II
 • 44. 100 eur – Okresný súd Bratislava I

Na tomto miestesi prečítajte tiež, aký bol stav rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR v týchto veciach od januára do septembra roku 2013.

Zdroj: www.portal.concourt.sk