RozhovoryMária Kolíková je právnička, politička a od 21. marca 2020 zastáva aj post ministerky spravodlivosti SR. Aké boli jej začiatky v práve, aké ciele si vo svojej novej funkcii vytýčila a tiež, čo pre ňu predstavuje zaslúžený odpočinok po náročnom pracovnom dni, sa dočítate v dnešnom rozhovore pre Právne Noviny.Dnes, 26. mája, máme Svetový deň duševného vlastníctva. Táto právna oblasť sa zaoberá ochranou práv vzťahujúcich sa na predmety, ktoré vytvorili osoby svojou tvorivou duševnou činnosťou. Okrem práv duševného vlastníctva, medzi ktoré patrí autorské právo, zaraďujeme do tejto oblasti aj práva priemyselného vlastíctva. Pozrite sa s nami pod právno - praktickou lupou na jeden zo známych inštitútov – patent a jeho ochranu.Témou dnešného rozhovoru bude ochrana práv duševného vlastníctva. Táto právna oblasť sa zaoberá ochranou práv vzťahujúcich sa na predmety, ktoré vytvorili osoby svojou tvorivou duševnou činnosťou. Okrem práv duševného vlastníctva, medzi ktoré patrí autorské právo, zaraďujeme do tejto oblasti aj práva priemyselného vlastíctva. Pozrite sa s nami pod právno - praktickou lupou na jeden zo známych inštitútov – ochrannú známku a jej ochranu.V premiérovom vydaní článku z novej rubriky #lawstyle, sme si posvietili na fungovanie advokátskych kancelárií počas tejto mimoriadnej situácie. Zákonná povinnosť zatvoriť svoje prevádzky sa na nich nevzťahuje, no korona kríza sa bez pochýb dotkla aj ich. Ako to u nich vyzerá, sme sa pýtali známych advokátskych kancelárií Relevans a Allen & Overy, ako aj slovensko-talianskej advokátskej kancelárie Studio Morandini.O aktuálnom stave pozemkového práva, o realitných podvodoch, ale aj o novej knihe sme sa zhovárali s blogerom, právnikom a odborníkom na právo nehnuteľnosti, s Mgr. Ondrejom Halamom.Juraj Kotrusz má 32 rokov a vyštudoval právnickú fakultu v na Trnavskej univerzite. Už počas štúdia sa začal venovať jazykom a prekladateľstvu, neskôr sa na prekladanie špecializoval aj vo svojej praxi. Okrem prekladateľstva pracuje aj ako advokát a lektor angličtiny.Prinášame vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu k článku zverejnenom v denníku SME.Imanentnou súčasťou jednej zo základných zásad občianskeho práva, a to zásady rovnosti účastníkov občiansko-právnych vzťahov, je v súčasnej dobe potreba ochrany spotrebiteľa ako slabšieho subjektu. Práve z dôvodu ochrany spotrebiteľa bola v roku 2008 zriadená Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Komisia je v zmysle § 26a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa stálym orgánom, ktorého úlohou je posudzovať podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky predávajúcich. Ak zistí porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu vo veciach ochrany spotrebiteľa, má právo podať podnet príslušným štátnym orgánom ako aj obrátiť sa na akékoľvek združenie na ochranu spotrebiteľov, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov. Koná na základe podnetov občanov ako aj z vlastnej iniciatívy. Rozprávali sme sa s JUDr. Ing. Milanom Budjačom, PhD., ktorý je jej predsedom.Prinášame Vám rozhovor s Ivanom Miklošom, uznávaným ekonómom, poslancom NRSR, ktorý sa ako niekdajsí minister financií zúčastňoval rokovaní ministrov financií krajín Eurozóny v najťažších obdobiach dlhovej krízy v Európe. Rovnako bol ministrom financií pri vstupe Slovenska do Európskej únie a pričinil sa o to, že dnes na Slovensku platíme eurom.Sme potešení, že Vám môžeme priniesť rozhovor s JUDr. Petrom Kubinom, partnerom medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons a advokátom zastupujúcim Doc. Čentéša v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky o práve, medzinárodných advokátskych kanceláriách, korupcii a úlohách štátu v spoločnosti.Sme radi, že Vám môžeme priniesť zaujímavý rozhovor s dlhoročným predstaviteľom slovenskej politickej scény pánom JUDr. Danielom Lipšicom, ktorý Redakcii PEN odpovedal na niekoľko otázok o korupcii,  súdnictve a súčasnom stave Slovenska.

Strana 2 z 2