SAK koná voči advokátom z medializovaných káuz

Dohľad nad riadnym výkonom advokácie patrí k základným úlohám Slovenskej advokátskej komory. Konáme vo všetkých veciach možného porušenia advokátskych predpisov o ktorých sa dozvieme. Máme prepracovaný a funkčný systém dohľadu nad dodržiavaním stavovských predpisov, vrátane etických pravidiel, ktorý dôsledne uplatňujeme aj v aktuálnej situácii.

Redakcia 14. 11. 2019 1 min.

Prepismi Threemy nedisponujeme, reagovať tak môžeme až na v médiách zverejnené informácie. Každú takú informáciu týkajúcu sa advokáta vyhodnocujeme a následne kancelária komory podáva Revíznej komisii SAK podnet na prešetrenie.

Komisia v súvislosti s medializovanými kauzami v tomto čase z našej iniciatívy prešetruje už viacero podnetov v súvislosti s medializovanými kauzami M.K. a prepisov jeho Threemy.

Komisia každoročne prijme a prešetruje okolo 500 sťažností na konanie advokátov. Nezávislé dvojinštančné disciplinárne senáty každoročne vedú a rozhodnú viac ako 100 disciplinárnych konaní voči advokátom. Advokátovi môže byť udelený disciplinárny postih od napomenutia, cez peňažnú pokutu až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Ak sa advokát dopustí konania v zmysle Trestného zákona, máme efektívne nástroje na pozastavenie jeho činnosti a následné vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

Zdroj: Slovenská advokátska komora