SAK ocenila štyri osobnosti za celoživotný prínos advokácii

Ďalšími členmi advokátskej siene slávy sa stali štyria ocenení advokáti. Štatút udeľovania cien za celoživotný prínos advokácii stanovuje kritériá, komu je možné ocenenie udeliť.

SAK ocenila štyri osobnosti za celoživotný prínos advokácii

Za rok 2018 boli ocenenia odovzdané v dvoch kategóriách – advokáti zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory za dlhoročné pôsobenie v advokácii,  obetavé nasadenie v samospráve po dlhší čas a za etický výkon profesie a  ocenenie in memoriam.

Prvým oceneným je nitransky advokát JUDr. Kamil Beresecký. Do zoznamu advokátov zapísaný v roku 1976, odvtedy sa venuje advokácii nepretržite.  Je aktívny zástupca advokátskej obce, v minulých obdobiach ako člen disciplinárnej komisie, revíznej komisie a bol aj regionálnym zástupcom SAK pre Nitriansky kraj. Venuje sa všetkým právnym odvetviam - občianskoprávnej aj trestnej agende. Ocenenie JUDr. Bereseckému odovzdali predseda JUDr. Borec a člen predsedníctva komory JUDr. Ján Havlát.

Ako druhý si ocenenie prevzal advokát z Trenčína JUDr. Ján Kanaba. Advokátske skúšky absolvoval v roku 1974, po krátkom pôsobení v Nitre ho presunuli do Trenčína, kde nepretržite vykonáva advokáciu dodnes. Špecializuje sa na oblasť trestného, obchodného, občianskeho a rodinného práva, je aktívnym členom SAK, bol predsedom disciplinárneho senátu a členom revíznej komisie. Zastáva aj viaceré funkcie vo verejnom živote a komunálnej politike. Ocenenie odovzdala spolu s JUDr. Borecom predsedníčka Revíznej komisie SAK JUDr. Zuzana Čížová .

Treťou ocenenou sa stala bratislavská advokátka JUDr. Gizela Tuhárska. Prvé roky po  štúdiu sa venovala najmä pracovnému právu, bola činná aj ako členka legislatívnej komisie pracovného práva. Stála pri zrode viacerých nových právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, patrila do skupiny právnikov, ktorí sa zaslúžili o vytvorenie prvých vzorových dokumentov z oblasti obchodného práva. V roku 2001 sa stala členkou Komory komerčných právnikov SR a následne splynutím komôr advokátkou. JUDr. Tuhárska je vyhľadávaná odborníčka najmä na obchodné, pracovné, občianske a rodinné právo. Svoje dlhoročné odborné skúsenosti zúročuje aj ako členka pracovnej skupiny SAK pre súkromné právo. Návrh na ocenenie JUDr. Tuhárskej podpísalo 52 advokátov a koncipientov. Vo videonahrávke sa doktorke Tuhárskej prihovoril JUDr. Karol Šiška, ocenenie odovzdal JUDr. Tomáš Borec.

Ako posledné bolo odovzdané ocenenie in memoriam bratislavskému advokátovi a vysokoškolskému profesorovi práva prof. JUDr. Eugenovi Husárovi, DrSc. Do zoznamu advokátov bol zapísaný ako docent PF UK v roku 1991, svoju advokátsku činnosť ukončil v roku 2003. Zomrel 27. mája 2008.

Po ukončení štúdia nastúpil ako asistent na katedre trestného práva PF UK v Bratislave, ktorej zostal verný až do dôchodku. Bol autorom a spoluautorom stoviek titulov učebníc, monografií a odborných článkov. V roku 1964 získal titul docenta, v roku 1971 profesora. Bol aj dlhoročným  členom Redakčnej rady Bulletinu slovenskej advokácie a prednášajúcim na koncipientskych a advokátskych seminároch. Profesor Husár bol odborníkom, ktorého meno v oblasti trestného práva poznalo niekoľko generácií právnikov. Jeho meno sa vyskytuje v stovkách článkov, ktorých autori sa na jeho názory a myšlienky odvolávali a ešte dlhú dobu budú odvolávať.

Z rúk predsedu SAK JUDr. Boreca prevzala ocenenie manželka prof.. Husára, Oľga Husárová Zöllnerová.

Slovenská advokátska komora každý rok venuje finančný výťažok z  galavečera na charitatívne účely. Tento rok sa predsedníctvo komory rozhodlo finančnou čiastkou podporiť nadáciu Kvapka nádeje.