SAK sa vyjadrila k odmeňovaniu advokátov. Bude sa prípad Gabčíkovo opakovať?

Keď sa presne pred 25 rokmi dostavalo vodné dielo Gabčíkovo, nikto ešte netušil, že bude hroziť, že náklady súvisiace s jeho prevádzkou sa v roku 2017 môžu zvýšiť o advokátske služby v sume až 2,5 miólna EUR za každý rok jeho doterajšej existencie. To ako sa Slovenská advokátska komora postavila k odmeňovaniu advokátov, sa dočítate v tomto článku.

SAK sa vyjadrila k odmeňovaniu advokátov. Bude sa prípad Gabčíkovo opakovať?

Vyjadrenie SAK

Slovenská advokátska komora sa aj bez vzťahu ku konkrétnemu prípadu už v minulosti viackrát témou tarifnej odmeny advokátov za služby poskytnuté štátu zaoberala.

Podielová odmena je štandardný spôsob odmeňovania advokáta. Štát by sa mal správať v obdobných prípadoch obdobným a teda predvídateľným  spôsobom. Ako prímer poukazujeme na skutočnosť, že advokát ustanovený štátom na právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi má nárok na odmenu za celé konanie pred súdom prvého stupňa vo výške 130 eur.

Návrhy Slovenskej advokátskej komory už v minulosti smerovali ku konkrétnym  podnetom na zmenu zákona o verejnom obstarávaní a určení výšky tarifnej odmeny tak, aby štát od začiatku vedel, koľko bude za služby advokáta platiť. Táto téma je natoľko vážna, že ju opätovne predkladáme na rokovanie Predsedníctva SAK.

Slovenská advokátska komora apeluje na kompetentné osoby, aby štát nasmeroval finančné prostriedky napríklad do kvalitného právneho zastúpenia obetí trestných činov prostredníctvom skúsených advokátov.

Právne Noviny budú iniciatívu SAK ďalej monitorovať.

 

Zdroj: TS SAK