DaneProgram 27. schôdze vlády SR priniesol aj politickú dohodu na zdaňovaní dividend. Oproti 15% sadzbe, ktorú navrhovalo Ministerstvo financií SR sa koaliční partneri dohodli na 7% sadzbe. Kto bude povinný platiť daň z dividend, ktorých príjmov sa to týka a je možné sa tomu vyhnúť?Návrh novely zákona o dani z príjmov prináša ďalší nástroj „Pravidlá proti zneužívaniu“ pre boj proti agresívnej daňovej optimalizácii. Jeho účelom by mal byť boj proti umelým štruktúram a transakciám, ktorých jediným cieľom je zníženie daňovej povinnosti. Tým tak potvrdzuje súčasný legislatívny trend v tejto oblasti.  Začínajúci podnikateľ sa často borí s otázkou, či je daňovo a odvodovo výhodnejšie podnikať ako živnostník alebo prostredníctvom obchodnej spoločnosti akou je s.r.o. V tomto článku tento paralelný príklad rozvediem a pozrieme sa tak bližšie na detaily.Daňové raje prirodzene priťahujú pozornosť. Každé zaplatené euro štátu je podstúpené testom spravodlivosti. Každá aktuálna kauza o neefektívnom hospodárení štátu či každý výtlk na ceste zvyšuje šance na stotožnenie sa s názorom, že výška daní a odvodov je nespravodlivá a je potrebné ju optimalizovať. Táto problematika si však vyžaduje hlbší exkurz hlavne do filozoficko-ekonomických súvislostí, čo však nie je témou tohto príspevku. Sú daňové raje riešením pre takúto optimalizáciu?Zákon o dani z pridanej hodnoty umožňuje podnikateľom stať sa dobrovoľnými platiteľmi DPH po podaní žiadosti aj napriek tomu, že nedosiahli minimálny obrat 49 790 EUR za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Veľké množstvo podnikateľov zvažuje, či sa stať alebo nestať platiteľom DPH. V tomto článku sa dozviete, ako požiadať o dobrovoľnú registráciu a tiež pre koho je výhodné stať sa platiteľom DPH.Letná sezóna, ktorá je už za nami, je pre väčšinu zamestnancov obdobím, kedy absolvujú plánované dovolenky a často zvoľnia pracovné tempo. Zároveň je však aj časom, ktorý charakterizuje horúce počasie a v súvislosti s tým je z pohľadu daní zaujímavá problematika pitného režimu na pracovisku. Výdavky zamestnávateľa vynaložené na zabezpečenie pitného režimu sú totiž za určitých podmienok daňovo uplatniteľné.Reklamné predmety sú jedným z tradičným nástrojov oslovovania nových zákazníkov, prípadne nástrojom udržiavania záujmu už existujúcich zákazníkov o ďalšie produkty či služby ponúkané podnikateľmi. V nasledujúcom článku sa dozviete, kedy podľa daňovej legislatívy hovoríme skutočne o reklamných predmetoch a tiež kedy vzniká daňová povinnosť.Prinášame Vám jednoduchý prehľad platných sadzieb dane z príjmu fyzických osôb na rok 2014, informáciu kto neplatí žiadnu daň z príjmu, na koho sa vzťahuje milionárska daň a na koho progresívne zdanenie. Prehľad pre Vás pripravila poradenská spoločnosť Accace pôsobiaca na Slovensku v oblasti spracovania miezd, účtovníctva, pracovnoprávneho a daňového poradenstva.Slovensko je stále považované za krajinu importujúcu kapitál. Každú takúto zahraničnú investíciu je možné štrukturovať efektívnejším spôsobom. Obrázok nižšie znázorňuje pred akvizičnú štruktúru slovenskej spoločnosti (Target Co) zahraničným investorom.Pre každého podnikateľa je dôveryhodnosť jeho obchodných partnerov alfou a omegou pri spoločnom podnikaní. Nie vždy je však možné z prvotne dostupných informácií skutočne posúdiť, či by takéto podnikanie mohlo predstavovať riziko. Našťastie, od minulého roka majú podnikatelia možnosť využiť inštitút tzv. „čiernej listiny“ a overiť si potenciálnu rizikovosť spolupracujúcich subjektov.Zoznam je od februára 2013 dostupný na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR a podnikatelia, ktorých mená sa na zozname ocitli, sú považovaní za rizikové daňové subjekty, pokiaľ ide o plnenie povinnosti z dane z pridanej hodnoty.Oblasť cla ako aj oblasť DPH je v EÚ do veľkej miery harmonizovaná, čo prirodzene prispieva k cezhraničnej podnikateľskej aktivite. Dovoz tovaru je vstup tovaru z územia tretieho štátu na územie EÚ a to v ktoromkoľvek členskom štáte. Miestom dovozu takéhoto tovaru je potom štát na území ktorého tovar vstupuje na územie Európskej únie.