DaneZásielkový predaj je špecifickou formou dodania tovaru, ktorá sa uplatňuje pri tuzemskom i cezhraničnom obchodnom styku. V tomto článku sa zaoberáme pozitívnym i negatívnym vymedzením pojmu zásielkový tovar v súlade so zákonom o DPH a tiež daňovou povinnosťou naviazanou na tento druh obchodných transakcií.Daň z finančných transakcií, ktorú chce zaviesť jedenásť členských štátov eurozóny, má obmedziť špekulácie pri obchodovaní s cennými papiermi, pri ktorých ekonomika ročne prichádza o miliardy eur. Rokovania o prijatí sprevádza búrlivá diskusia, pričom hlavnou témou sú výnimky. Aktuálne je Európska únia o krok bližšie k prijatiu dane, keďže Súdny dvor EÚ v máji zamietol námietku Veľkej Británie voči jej návrhu.Popularita nakupovania cez internet za posledných niekoľko rokov narástla do obrovských rozmerov a mnohí zákazníci dávajú prednosť elektronickému nákupu tovarov a služieb pred únavnou návštevou kamenných obchodov. V tomto článku sa venujeme téme, ako v praxi fungujú otázky týkajúce sa platenia dane z pridanej hodnoty pri tomto druhu obchodovania v rámci Slovenska.Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v dome.  Ide o miestnu daň, ktorú môžu mestá a obce ukladať v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon“). Ak vám na vlastníckom liste nedávno pribudol dom či byt, v nasledujúcom článku sa dozviete všetky potrebné informácie.Podľa novely Zákona o dani z príjmov sa od tohto roka ceny a výhry zdaňujú inak, ako tomu bolo uplynulý rok. Od januára je v platnosti novinka, podľa ktorej je upravené zdanenie cien a výhier vyšších ako 350 EUR. Na spôsob zdanenia tiež vplýva, či ide o výhru peňažnú, alebo nepeňažnú.S účinnosťou od 1.3.2014 sa do zákona o dani z príjmov zaviedla nová sadzba dane vo výške 35%. Tú je povinný zrážať platiteľ dane, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady v prospech daňovníka nezmluvného štátu. Čo presne táto novela prináša, kto je platiteľom dane a kto je daňovník tzv. nezmluvného štátu? Ako to ohrozuje tých, ktorí optimalizujú svoje daňové povinnosti prostredníctvom daňových rajov?O optimalizácii daní a odvodov bolo (nielen) na Slovensku povedaná aj napísané viac ako dosť. Poďme sa však pozrieť na konkrétne prípady, ako možno optimalizovať daňové a odvodové zaťaženie u pracujúcich mladých ľudí s privilegovaným pracovnoprávnym statusom študenta (pracujúcich pre zamestnávateľa na základe dohody o brigádnickej práci študenta) a u tých žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí takýto status z rôznych príčin nemajú.  Zamestnávatelia v súčasnosti bežne umožňujú zamestnancom využívať služobné autá aj na súkromné účely. V tomto roku však platia nové podmienky zdaňovania tohto nepeňažného benefitu v súlade s novelou zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom pri zdaňovaní sa už zohľadňuje aj opotrebovanie vozidla.O optimalizácii daňového a odvodového zaťaženia (z pohľadu podnikateľských subjektov) počula veľká časť našich čitateľov. Málokto sa však zaoberal otázkou, ako optimalizovať dane a odvody z pohľadu študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo v obdobných pracovnoprávnych vzťahov (na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti).   Dohoda o brigádnickej práci študentov ponúka pracujúcim študentom zákonnú možnosť, ako si privyrobiť popri štúdiu, a súčasne sa vyhnúť zbytočnej byrokracii a plateniu poistných odvodov. Toto je veľká výhoda oproti obdobným pracovnoprávnym vzťahom, ktorými sú dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce. V ich prípade sa totiž odvody platia ako rovnako ako pri pracovnom pomere, založenom uzavretím pracovnej zmluvy.  V nasledujúcom článku  sa  venujeme  niektorým praktickým daňovým inštitútom, ktoré súvisia s podávaním daňových priznaní k dani z príjmu u právnických osôb a to: základu dane, sadzbe dane podľa zákona o dani z príjmu a podaniu opravného a dodatočného daňového priznania.