DaneTento článok je súčasťou edície článkov o daňových rajoch, ktorých využívanie pre zníženie daňovej a odvodovej povinnosti, ochranu vlastníctva a jeho anonymitu je pre niektoré podnikateľské subjekty veľmi atraktívne. Dnes, kedy daňovo-odvodová záťaž na Slovensku nie je v súlade so základným princípom zdaňovania, ktorým je neutralita daní, je motivácia prispôsobovať svoje aktivity aj s ohľadom na daňové dôsledky vyššia ako by v efektívnej spoločnosti mala byť. Inými slovami, daňové subjekty sú viac motivované platiť menej daní ako je v efektívnej spoločnosti potrebné. Tento článok má za úlohu v krátkosti opísať vývoj daňových rajov (v širšom význame) v historickom kontexte.Dubaj, nachádzajúci sa v Spojených arabských emirátoch, je často pertraktovaný v súvislosti s luxusom. Málokto však vie, že Dubaj vie nielen vytiahnuť peniaze z peňaženky, ale ich aj ponechať a ušetriť. Dubajský luxus sa pomaly stáva útočiskom nielen pre zahraničných turistov, ale aj pre medzinárodnú daňovú optimalizáciu, utajenie a ochranu vlastníctva. Tento článok má za ambíciu v krátkosti zhrnúť niektoré výhody zakladania offshore spoločností v Dubaji.Novela zákona o dani z pridanej hodnoty začlenila do zákona viaceré opatrenia vlády na elimináciu daňových podvodov a únikov na dani z pridanej hodnoty. Tieto opatrenia majú zamedziť podvodným praktikám, ktoré ukracujú štátnu kasu ročne o niekoľko miliárd eur.Tento článok má za cieľ v krátkosti opísať dôležité aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri vyberaní správneho daňového raja.Podľa čísiel US Government Audit Office 83 zo 100 najväčších verejne obchodovateľných amerických multinárodných spoločnosti (MLS) má aspoň jednu zo svojich dcérskych spoločností situovanú v nejakom daňovom raji. V Spojenom kráľovstve je podľa najnovšieho údaju ActionAid toto číslo ešte vyššie – 98 zo 100. MLS optimalizujú radi a veľmi sofistikovane. V tomto článku sa teda pozrieme na to ako sa takáto optimalizácia s využitím offshore spoločností robí.Tento príspevok sa zaoberá problematikou podávania daňových priznaní fyzickou osobou a inštitútom zrážkovej dane pri dani z príjmov fyzických osôb.Tento príspevok opisuje základný rámec aplikácie zákona o dani z pridanej hodnoty s príslušnou judikatúrou Európskeho súdneho dvora na začínajúceho alebo už existujúceho podnikateľa.Spojenie daňový raj je pomerne často skloňované v súvislosti s destináciami ako sú Spojené arabské emiráty, Cyprus, Holandské Antily, Seychely, či Panenské ostrovy. Z tohto spojenia je zrejmé, že sa jedná o krajiny, ktoré sú charakteristické nižším daňovým zaťažením (ak vôbec nejakým). Každý podnikateľ chce prirodzene platiť čo najmenej daní. Preto nastáva otázka, prečo potom každá slovenská spoločnosť nemá sídlo v jednom z daňových rajov?Súčasná právna úprava v oblastí daní a účtovníctva ponúka spoločnostiam rôzne formy upravovania si daňových a účtovných inštitútov s cieľom minimalizovať daňovú povinnosť v medziach zákonnosti.Byť platiteľom DPH so sebou prináša rôzne administratívne povinnosti, ktoré si musí každý daňový subjekt svedomito strážiť, aby sa vyvaroval nepríjemnostiam s daňovými úradmi. Práve ucelenému výpočtu povinností je venovaný tento článok.Jednou z najčastejších právnych foriem zárobkovej činnosti študentov stredných a vysokých škôl sú práce na dohodu (t.j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).