DaneTento príspevok predstavuje komplexné zhrnutie najdôležitejších zmien v novom daňovom poriadku, ktorý je účinný od 01.01.2012.Pod pojmom thin capitalization sa rozumie metóda s ktorou sa stretávame pri daňovej optimalizácii pri medzinárodnom zdaňovaní.Keď dostaneme výplatnú pásku, sami seba sa pýtame, prečo tak veľa odvádzame do verejných rozpočtov. Jeden z takýchto odvodov, ktorý tam vidíme sú aj dane.V súčasnom krízovom období sa zmenšil výber daní, a preto vláda Slovenskej republiky hľadá možnosti, ako tento deficit zaplniť a udržať hladinu vybraných daní. Tento príspevok v krátkosti zobrazuje inštitút transferového oceňovania alebo tzv. prevodných cien.Ako riešiť otázku daňovej príslušnosti v medzinárodnom kontexte nie je jednoduchá záležitosť ani v dnešnej globálne fungujúcej ekonomike.

Strana 6 z 6