Európske právo

CVRIA: Jehovovi svedkovia, sú so svojimi členmi, zodpovední za spracovanie osobných údajov

CVRIA: Jehovovi svedkovia, sú so svojimi členmi, zodpovední za spracovanie osobných údajov

Podľa rozsudku vo veci C-25/17 Tietosuojavaltuutettu/Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta. Dňa 17. septembra 2013 Tietosuojalautakunta (fínska Komisia pre ochranu údajov) zakázala Jehovan todistajatus – uskonnollinen yhdyskunta (náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia vo Fínsku) zber alebo spracovanie osobných údajov v súvislosti s podomovou evanjelizačnou činnosťou vykonávanou jej členmi, pokiaľ nesplní zákonné podmienky na spracovanie takýchto údajov.

CVRIA: Le Penová musí vrátiť takmer 300 tisíc Eur Europarlamentu za fiktívne služby poslaneckej asistentky

CVRIA: Le Penová musí vrátiť takmer 300 tisíc Eur Europarlamentu za fiktívne služby poslaneckej asistentky

Všeobecný súd EÚ potvrdzuje rozsudkom vo veci T-86/17 Marion Le Pen/Európsky parlament rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým odeuroposlankyne Marine Le Penovej vymáha približne 300 000 eur, ktoré použila nazamestnanie parlamentnej asistentky, a to z dôvodu, že nepreukázala, že uvedenáasistentka skutočne vykonávala túto činnosť.