Judikatúra ESĽP​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol spoločne o prípadoch Drahoš a ďalší proti Slovenskej republike, Martinovičová a ďalší proti Slovenskej republike, Rauscher-Nchwalger proti Slovenskej republike, Gálfy a ďalší proti Slovenskej republike, Mišík a ďalší proti Slovenskej republike, Slávik a ďalší proti Slovenskej republike, Palinay a ďalší proti Slovenskej republike a Pitrunová a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky prípady sa týkajú systému regulovaného nájomného.Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dlho očakávaný rozsudok, ktorým rozhodol o (ne)porušení práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.Európsky súd pre ľudské práva 21. novembra 2017 vyhlásil rozsudok proti Slovenskej republike týkajúci sa porušenia práva na súkromie, garantovaného článkom 8 Dohovoru. Prednedávnom Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásila rozsudok vo veci Dubská a Krejzová proti Českej republike. Prečítajte si o tom, ako súd rozhodol.Európsky súd pre ľudské práva zverejnil zaujímavé rozhodnutie zo dňa 16. júla 2015. Pozrime sa, čo bolo predmetom tejto právnej veci a ako súd rozhodol.Európsky súd pre ľudské práva zverejnil rozhodnutie prijaté 2. júna 2015 v prípade bývalého predsedu Najvyššieho súdu - Harabin proti Slovenskej republike.Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva rozhodla v prípade Delfi AS proti Estónsku. Ústrednou otázkou vo veci bolo, či prevádzkovateľ spravodajského portálu nesie zodpovednosť za vyjadrenia tretích osôb, ktoré sa zúčastnia diskusie pod článkom.

 Európsky súd pre ľudské práva 3. júna 2014 vyhlásil rozsudok vo veci López Guió proti Slovenskej republike. Pokiaľ ide o samotný predmet sporu a rozsudok, ide o nóvum v takejto veci. Čo bolo predmetom sporu a k akému záveru sa priklonil súd?Na Slovensku sa v minulosti často skloňovala nezákonná sterilizácie rómskych žien, ktorým ESĽP priznal pomerne vysoké odškodné. V apríli 2014 rozhodol Európsky súd pre ľudské práva o sťažnosti týkajúcej sa nezákonnej sterilizácie, ktorú podala sťažovateľka proti Slovenskej republike. Ako to dopadlo v tomto prípade? Bude musieť SR opäť zaplatiť desaťtisíce EUR ako odškodné? Môže byť lekár, ktorý vykoná nezákonnú sterilizáciu (ženy, muža) zákonne potrestaný?Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil utorok 28. januára 2014 rozsudok v prípade Khizri Akhadov proti Slovenskej republike. Ide o ruského občana, ktorý žalobou napadol zákonnosť svojho zaistenia. Čo predchádzalo tejto žalobe a ako sa s ňou vyrovnal ESĽP?Európsky súd pre ľudské práva sa stotožnil so sťažnosťou, ktorej obsah bol založený na tvrdení, že obhajcovia Mikuláša Černáka mali neprimerane málo času na prípravu obhajoby. Černákovi však nebolo priznané žiadne finančné odškodné, a tak ako zadosťučinenie mu bude musieť postačiť už len samotné uznanie Európskeho súdu pre ľudské práva, že jeho práva boli porušené.

Strana 1 z 2