Judikatúra ESĽP

Nezákonná sterilizácia žien na Slovensku: nové rozhodnutie ESĽP

Nezákonná sterilizácia

Na Slovensku sa v minulosti často skloňovala nezákonná sterilizácie rómskych žien, ktorým ESĽP priznal pomerne vysoké odškodné. V apríli 2014 rozhodol Európsky súd pre ľudské práva o sťažnosti týkajúcej sa nezákonnej sterilizácie, ktorú podala sťažovateľka proti Slovenskej republike. Ako to dopadlo v tomto prípade? Bude musieť SR opäť zaplatiť desaťtisíce EUR ako odškodné? Môže byť lekár, ktorý vykoná nezákonnú sterilizáciu (ženy, muža) zákonne potrestaný?

Černák vyhral spor so Slovenskou republikou

Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva sa stotožnil so sťažnosťou, ktorej obsah bol založený na tvrdení, že obhajcovia Mikuláša Černáka mali neprimerane málo času na prípravu obhajoby. Černákovi však nebolo priznané žiadne finančné odškodné, a tak ako zadosťučinenie mu bude musieť postačiť už len samotné uznanie Európskeho súdu pre ľudské práva, že jeho práva boli porušené.

Rozsudok ESĽP: Novinár Soltész proti Slovenskej republike

Human Rights Building, Strasbourg, France

Európsky súd pre ľudské práva 22. októbra 2013 vyhlásil rozsudok v prípade Soltész proti Slovenskej republike. Samotný spor má začiatky v roku 2003 a rozhodovali o ňom už vnútroštátne súdy na úrovni okresného a krajského súdu v Prešove a ústavného súdu v Košiciach. V čom sa odlišuje právne posúdenie slovenských súdov od právneho posúdenia v rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva?