Judikatúra EÚFotografia, ako predmet autorskej ochrany, je chránená na mnohých úrovniach a výnimku nepredstavuje ani elektronické umiestnenie fotografie. Čo však s fotografiami, ktoré sa už nachádzajú na verejne dostupných internetových stránkach, možno ich ďalej rozširovať bez ďalšieho súhlasu ich autora? Súdny dvor Európskej únie rozhodoval aj v tejto otázke.Pre Uber a mnoho spokojných spotrebiteľov prišla nepriaznivá správa. Táto služba skontaktovania sa prostredníctvom aplikácie s neprofesionálnymi vodičmi patrí medzi služby v oblasti dopravy. Členské štáty preto môžu upraviť podmienky poskytovania tejto služby.Súdny dvor EÚ opäť rozhodoval vo veci spotrebiteľského sporu. Konkrétne otázku, či realizácia mimosúdneho výkonu záložného práva dohodnutého v zmluve uzatvorenej so spotrebiteľom, ktorá obsahovala nekalé zmluvné podmienky, je v súlade s právom EÚ alebo nie.Nedávno sme priniesli rozsiahly a podnetný rozhovor s pánom Milanom Budjačom, predsedom Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Aj v rámci daného rozhovoru bolo konštatované, že právne vedomie spotrebiteľov nie je na vysokej úrovni, a preto je potrebná dlhodobá a cieľavedomá osveta.  Na tento problém poukazuje aj tento príspevok, ktorý rozoberá niektoré posledné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.Súdny dvor EÚ ("SDEÚ alebo "Súdny dvor") vydal rozhodnutie v otázke, čo je zamestnávateľ povinný po smrti zamestnanca vyplatiť jeho rodine. Viete, na čo máte nárok od zamestnávateľa, v prípade, ak Vám umrie blízka osoba? Pozostalým z Nemecka SDEÚ priznal viac než 16.000 eur.