Prehľady judikatúryPrečítajte si najnovšie rohodnutie ústavného súdu o skúmaní podmienok na oslobodenie od súdnych poplatkov.Tento príklad najnovšieho rozhodnutia Ústavného súdu SR svedčí o tom, že aj prieťahy v nesporovom konaní sa môžu vyšplhať do extrému, ktorý by naozaj nemal prichádzať v úvahu.Po rozvode manželstva a následnej úprave styku s maloletým majú obaja rodičia právo zabezpečovať starostlivosť o dieťa v rovnakej miere. V praxi to však samozrejmosťou nie je.Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o šikanóznom exekučnom návrhu, ktorému bola napriek tomu poskytnutá súdna ochrana, čo založilo porušenie práva na spravodlivý proces.V článku vám prinášame judikatúru slovenských a českých súdov v oblasti problematiky týkajúcej sa relatívnej neplatnosti. Samotné rozhodnutia súdov tento inštitút často dotvárajú a pre mnohých posúvajú do inej roviny vnímania. Prečítajte si akými kvalifikovanými prejavmi sa môžete dovolať relatívnej neplatnosti.Prednedávnom sme Vás informovali o niektorých rozsudkoch Súdneho dvora EÚ vo veciach ochrany spotrebiteľa. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame rozhodnutia národných súdov členských krajín EÚ týkajúce sa danej problematiky.V prípade plnej moci splnomocniteľ udelí za účelom zastupovania plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah jeho oprávnenia. Plnomocenstvo je obsahom mnohých súdnych rozhodnutí.V článku uvádzame výber z judikatúry niektorých slovenských a českých súdov.