Právne oblasti

Policajti štyroch krajín spojili sily a rozbili medzinárodnú organizovanú skupinu prevádzačov

Policajti štyroch krajín spojili sily a rozbili medzinárodnú organizovanú skupinu prevádzačov

Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície v úzkej spolupráci s detektívmi Odboru obchodu s ľuďmi a nelegálnej migrácii Českej republiky, Štátnou hraničnou strážou Ukrajiny a Hraničnou strážou Poľskej republiky, rozložili tento týždeň pri medzinárodnej operácii pod názvom LONG WAY organizovanú skupinu, ktorá páchala trestný čin prevádzačstva. Na Slovensku dozor nad vyšetrovaním zabezpečovala Okresná prokuratúra Humenné.

Ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere chýbajú určité náležitosti, môže zaniknúť právo na úroky

Ak v zmluve o spotrebiteľskom úvere chýbajú určité náležitosti, môže zaniknúť právo na úroky

Súdny dvor rozhodoval vo veci žalovanej slovenskej občianky, ktorej v roku 2011 poskytla spoločnosť Home Credit Slovakia úver vo výške 700 EUR. Keďže tento úver prestala splácať, spoločnosť na ňu podala žalobu na Okresný súd Dunajská Streda. V tejto žalobe si žalobca uplatnil nárok na zaplatenie istiny, úrokov z omeškania a zmluvných pokút.

Budapeštianska konferencia k európskej ústavnej identite

Budapeštianska konferencia k európskej ústavnej identite

V piatok 8. marca usporiadal Ústavný súd Maďarska medzinárodnú konferenciu na tému "Ústavný EÚ identita 2019 - jednota v rozmanitosti". Jedným z hlavných rečníkov tejto konferencie bol aj predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, ktorý tu vystúpil s príspevkom "Niekoľko poznámok k ústavnému súdnictva, Európskej únii a ich styčným bodom". Konferenciu otvoril svojím vystúpením prezident Maďarskej republiky János Áder.

Nové formuláre súdnych podaní na ežaloby

Nové formuláre súdnych podaní na ežaloby

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre prispôsobené civilným kódexom. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Členmi pracovnej skupiny pre tvorbu nových formulárov boli aj zástupcovia Slovenskej advokátskej komory. Zámerom bolo vytvorenie a prepracovanie formulárov tak, aby vyhovovali potrebám advokátov aj súdov a zefentívnili ich prácu. Podania prostredníctvom formulárov sú preferovaným spôsobom podávania písomností na súdy, iné zákonné možnosti robenia podaní na súdy však neboli obmedzené.