IT právo

YouTube a používanie komerčnej hudby vo vašich videách

YouTube a používanie komerčnej hudby vo vašich videách

Svetoznámy internetový portál YouTube je v súčasnosti najväčšia a najpopulárnejšia internetová stránka pre zdieľanie videí, krátkych filmov, či hudobných videí rôzneho druhu. Moderný YouTube je samozrejme aj rodiskom mnohých internetových hviezd prezývaných YouTuberi, ktorí majú z toho, že si ich video každodenne pozrú milióny užívateľov, značnú popularitu a nemalý finančný prospech. Napriek tomu, že YouTube predstavuje fantastický a jednoduchý nástroj na zdieľane video obsahu s celým svetom, nie je už dnes tak jednoduché zdieľať akýkoľvek vytvorený obsah. Autorské práva začínajú mať na internete, a to aj vďaka moderným technológiám, stále väčšiu váhu a ich vymožiteľnosť každým rokom narastá.

Prvý vážny zásah pre UBER udelený právom EÚ

Prvý vážny zásah pre UBER udelený právom EÚ

UBER je síce americká aplikácia, avšak jej názov nachádza vyjadrenie aj v nemčine. Vo voľnom preklade Über znamená „super“. Pri pohľade na tento názov som sa však nikdy neubránil pocitu, akoby za ním ešte niečo chýbalo. V tejto analýze si preto vysvetlíme, či aplikácia UBER je über "nápad" alebo über "problém".

Monitorovanie hovorov v Európskej Únii- Data retention (epizóda 2)

Odpočúvanie

Dňa 10. októbra 2012 bol na Ústavný súd Slovenskej republiky doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. V ľudskej reči preložená „ústavná žaloba“ pojednávala o návrhu skupiny 31 poslancov vtedajšej Národnej Rady Slovenskej republiky na posúdenie súladu vybraných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o policajnom zbore s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd, s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd a s Chartou základných práv Európskej únie.

Phishing, pharming a váš internetbanking: trestnoprávny a kriminologický aspekt

Phising a pharming

Slovenské banky upozorňujú zákazníkov na výskyt bankových krádeží vo forme tzv. phishingu respektíve pharmingu. V oboch prípadoch ide o podvodné konanie realizované pomocou počítača, ktorého zámerom je vylákanie hesiel k účtom, mobilných čísiel a iných údajov umožňujúcich prístup do účtov internetbankingu a následné odcudzenie finančných prostriedkov z bankového účtu. V čom spočívajú jednotlivé formy tohto protiprávneho konania?

Čo je čo III: Príčiny a prevencia počítačového pirátstva a počítačovej kriminality na Slovensku

Počítačová kriminalita

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k populárnym a frekventovaným témam v slovenských domácnostiach aj v slovenských médiách. O počítačovom pirátstve a počítačovej kriminalite tak počul asi každý z nás, niektorí s nimi majú aj osobnú skúsenosť. Mnoho mladých ľudí profituje z počítačového pirátstva (ilegálne stiahnutej hudby a filmov), ale niektorí sa stali aj jej obeťou. O čo konkrétne išlo a ako tomu predchádzať sa dozvieme ďalej v článku. Môžeme si tiež položiť otázku o príčinách počítačového pirátstva a počítačovej kriminality a budeme sa zaoberať aj otázkami prevencie.

Čo je čo II: Počítačové pirátstvo na Slovensku a jeho príčiny

Počítačové pirátstvo

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k jedným z najfrekventovanejších tém v slovenských médiách. Zanechajme však určitú povrchnosť mienkotvorných médií a pozrime sa, o čo v skutočnosti ide. V článku sa dozviete viac o formách a druhoch počítačového pirátstva a počítačovej kriminality nielen na Slovensku. Poďme sa spolu s nami pozrieť, kto je kto a čo je čo v rámci slovenského kybernetického undergroundu.    

Čo je čo: Počítačová kriminalita a počítačové pirátstvo na Slovensku

Počítačová kriminalita

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k najobľúbenejším konverzačných témam na Slovensku, ktoré sú často skloňované v médiách. O počítačovom pirátstve a počítačovej kriminalite počul asi každý z nás, niektorí s nimi majú aj osobnú skúsenosť. Mnoho mladých ľudí nielen profituje z počítačového pirátstva (ilegálne stiahnutej hudby a filmov), ale stalo sa aj obeťou počítačovej kriminality. O čo konkrétne išlo a ako tomu predchádzať sa dozvieme ďalej v článku.

Kto je kto III: Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita v slovenskom trestnom práve

Počítačové pirátstvo

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k najfrekventovanejším slovným spojeniam minimálne v slovenských médiách. Napriek veľkému záujmu verejnosti o tieto spoločenské fenomény si bežný Slovák nie je celkom istý, o čo vlastne ide. Nie je to zapríčinené povrchnosťou médií, ale komplexnosťou a zložitosťou nepochybne zaujímavej problematiky. Pozrime sa teda spolu na to, o čo tu vlastne ide, čo je čo a kto je kto v počítačovej kriminalite a v oblasti počítačovom pirátstve.