IT právoO počítačovom pirátstve počul asi každý z nás. Niektorí s ním majú aj praktickú skúsenosť, či už ako obete alebo páchatelia počítačovej kriminality. Čo presne však výraz počítačové pirátstvo znamená? Je to synonymum počítačovej kriminality alebo je rozdiel medzi pirátstvom a počítačovou kriminalitou? Môžeme pod počítačové pirátstvo zahrnúť aj protispoločenské konania v rámci zákona?      V článku rozoberám tézu, že slovenské trestné právo postihuje lennajzvávažnejšie formy počítačového pirátstva, ktoré označujeme okrem  iného ako "počítačová kriminalita". Takže z pohľadu právneho poriadku SR počítačové pirátstvo aj väčšina internetového práva patrí do civilného práva. Inak to však vidí Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, ktorý SR ratifikovala dňa 1.8.2007, a ktorý do počítačovej kriminality zahŕňa aj priestupky, správne delikty, civilné delikty  porušenie zmluvného záväzku, spôsobenie škody podľa OZ a kvázidelikty (bezdôvodné obohatenie podľa OZ) a kriminalizuje veľa internetových aktivít, a teda aj veľkú časť mladej populácie. Posúďte sami (citát z textu dohovoru): "Počítačová kriminalita je akékoľvek protiprávne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získanýchprostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu".Ak ste pravidelný užívateľ Internetu, určite ste aspoň raz využili služby úložného servera ShareRapid.cz, Rapidshare.sk, Rapidshare.cz, jeho klonov alebo ste o ňom už minimálne počuli. Kedysi to bol klasický pirátsky projekt, v posledných rokoch však populárna služba opakovane čelila žalobám pre porušovanie autorského práva v Nemecku a v Česku. Výsledkom celej hromady súdnych sporov bolo „skultúrnenie“ obsahu ShareRapidu a snaha o čiastočnú legalizáciu svojho podnikateľského modelu.Isohunt desať rokov patril medzi najpopulárnejšie vyhľadávače obsahu v distribuovaných peer-to-peer sieťach. Využívali ho milióny zákazníkov a medzi nimi aj množstvo počítačových pirátov. To však nie je všetko. Isohunt slúžil aj na distribúciu obsahu, ktorý mal legálny ale aj ilegálny charakter, vrátane autorských diel. K internetovej službe patrili aj pridružené weby a internetové úložiská Podtropolis, TorrentBox a Edtk-it.com, ktoré umožňovali komfortné zdieľanie dát podliehajúcich autorskej ochrane.Internetové služby Uložto.sk a Uložto.cz patria k inventáru slovenského a českého kyberpriestoru a svojim užívateľom poskytujú legálne aj ilegálne služby už od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Hoci ide o “predpotopný“ projekt domácej proveniencie, pre českých a slovenských užívateľov je nepochybne atraktívny. Ak máte slabosť pre pirátske stránky a chcete uploadovať dáta chránené autorským právom, ste na správnom mieste.Keď sedemnásťročný študent spustil internetovú službu cinemaworld.biz, určite netušil, aký rozruch spôsobí. Na stránke boli umiestnené odkazy na filmy a televízne seriály (embedované videá) a odkazy na torrentové indexy. Nepočítal však s tým, že takýto postup, ktorý je napríklad na Slovensku legálny, český autorský zákon zakazuje a zároveň ho český trestný zákon kvalifikuje ako trestný čin porušovania autorského práva.V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s využívaním negatívnych kampaní na internete na poškodzovanie súkromných záujmov neraz aj za cenu explicitného porušovania právnych noriem. Nejde však o legálnu volebnú kampaň alebo o komerčnú mediálnu komunikáciu podľa zákona o reklame. Ak „marketér“ pri negatívnej kampani prekročí zákonné mantinely s použitím internetu, dopustí sa civilného deliktu alebo začne páchať počítačovú kriminalitu (priestupky alebo trestné činy). Dezinformačné postupy v biznise alebo v politike môžu byť veľmi účinné, ak sa šíria vo vhodnom formáte prostredníctvom internetu alebo sociálnych sietí.Americké právo umožňuje pre porušenie U.S. Copyright Act-u alebo U.S. Millennium Digital Copyright Act-u zažalovať aj zahraničné subjekty, vylúčená nie je ani trestnoprávna zodpovednosť. V ohrození sú napríklad švédski, britskí, ale aj českí alebo slovenskí provideri, ktorých služby sú dostupné v USA alebo tam majú umiestnené servery. Dočkáme sa protipirátskych procesov aj na Slovensku? Pravdepodobne áno, otázne je len načasovanie.Isohunt patril medzi najpopulárnejšie vyhľadávače obsahu v distribuovaných P2P sieťach. Využívali ho milióny používateľov vrátane počítačových pirátov. Isohunt sa podobne ako Megaupload alebo The Pirate Bay zaplietol do dlhoročných súdnych sporov o porušovaní autorského práva až sa nakoniec stal ich obeťou. Americké internetové služby si jednoducho budú musieť zvyknúť na prísnejšiu reguláciu, ktorú stanovuje americký autorský zákon a precedensy amerických súdov. Široké spektrum možností komunikácie ako aj mobilita komunikačných zariadení doviedla legislatívu do podoby, ktorá je výsledkom reakcie práva na rozvoj komunikačných prostriedkov a s tým súvisiacich spôsobov komunikácie. Práve rôznorodosť komunikácie prezentovaná nielen technickou pluralitou zariadení, ale aj komunikačných rozhraní a operátorov sa stali materiálnym základom pre potrebu vysporiadania otázok súvisiacich s komunikáciou a jej prevádzkou v legislatíve samotnej.

Strana 2 z 2