Medzinárodné právo

Pomoc utečencom zo strany SR

Slovensko bude poskytovať pomoc utečencom a osobám pod medzinárodnou ochranou. Vyplýva to z návrhu trojstrannej Dohody medzi vládou SR, Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez SR. Dohodu schválila vláda 9. júla 2014 na návrh Ministerstva vnútra SR.

Európsky súd pre ľudské práva a jeho nové podmienky pre podanie sťažnosti

Podanie sťažnosti na ESĽP

Odo dňa 1. januára 2014 nadobudlo účinnosť nové znenie pravidla 47 Rokovacieho poriadku Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorým boli zavedené prísnejšie podmienky pre podávanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva. Za akých podmienok môže sťažovateľ podať sťažnosť na ESĽP a ako sa zmenili podmienky podávania sťažností?

ACHMEA Forever: Nekonečné spory premiéra Fica so zahraničnými investormi

Zákaz zisku zdravotných poisťovní

Úradujúci slovenský premiér Róbert Fico (Smer-SD) sa okrem iného „preslávil“ nie najlepšími vzťahmi so zahraničnými investormi. Nie je to krátkodobá záležitosť, pretože prvé spory s medzinárodným poisťovacím gigantom Achmea Group majú svoj pôvod ešte v roku 2007. Premiér Fico sa nedávno nechal počuť, že súdnych sporov so zahraničnými investormi sa nebojí. Môže to znieť prekvapujúco, ale štát počas Ficovej éry drvivú väčšinu takýchto sporov vyhral. Až medzinárodná obchodná arbitráž s Achmeou sa vládnym právnikom vymkla z rúk...

ACHMEA Reloaded: Spory so zahraničnými investormi pokračujú, Fico prehráva na body

Zákaz zisku zdravotných poisťovní

Dlhoročné spory Slovenskej republiky so zahraničnými investormi majú svoj pôvod ešte v roku 2006, keď sa prvá vláda Róberta Fica (Smer-SD) pokúsila „pristrihnúť krídelká“ zahraničným investorom na Slovensku. Nech to znie akokoľvek, premiér Fico sa nechal počuť, že finanční investori dosahujú nadmerné zisky a nerozvíjajú slovenské podniky, ale ich vyciciavajú a finančné prostriedky odlievajú do zahraničia. Typickým príkladom takéhoto vydrancovaného odvetvia malo byť slovenské zdravotníctvo a typickým „škodlivým“ investorom holandský poisťovací gigant Achmea.

Odvrátená tvár premiéra Róberta Fica (Smer-SD): Postrach (nielen) zahraničných investorov?!

Spor so zdravotnými poisťovňami

Dlhoročné spory Slovenskej republiky so zahraničnými investormi začali ešte v roku 2007, keď sa premiér Fico vlády pokúsil „urobiť poriadok“ (nielen) so zahraničnými investormi. Fico sa netají tým, že podľa neho investori dosahujú „nadmerné“ zisky a nerozvíjajú slovenské podniky, z čoho profitujú najmä materské spoločnosti v zahraničí. Akokoľvek lákavo takéto vyjadrenia a plány znejú, v konečnom dôsledku vedú k dlhotrvajúcim súdnym sporom s nespokojnými investormi. Záleží predovšetkým na predsedovi vlády, aby sa nenechal zatiahnuť do zákopových vojen s podnikateľskými kruhmi.

Vízová povinnosť Slovákov vo svete

Vízová povinnosť

Dnešná doba nám umožňuje cestovať a spoznávať takmer všetky kúty svety. Pred vycestovaním by sme si však mali overiť, či na vstup do danej krajiny postačí občiansky preukaz, pas alebo je potrebné si zaobstarať víza. Aká je preto vízová povinnosť Slovákov v jednotlivých krajinách sveta?

Spomienka na Viedenskú arbitráž

Belveder

Hovorí sa, že história je učiteľkou života. Preto by sme si mali neustále pripomínať významné historické momenty, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili podobu dnešného Slovenska. Medzi takéto momenty rozhodne patrí aj Viedenská arbitráž.

Úvod do štandardných zmlúv o dielo podľa FIDIC

FIDIC

Pre potreby výstavby neexistuje v slovenskom právnom poriadku špecifická, pomenovaná zmluva o stavebných prácach alebo o výstavbe v zmysle, v ktorom jedna strana obejdnáva u druhej strany dodanie stavebných prác vedúcich k zhotoveniu stavby. Základ pre zmluvné dojednania, ktorých predmetom je zhotovenie stavby, by tak mala predstavovať zmluva o dielo, upravená v § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), podľa ktorej sa sa zaväzuje objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo.

Ľudské práva a mechanizmy ich ochrany

By Tom Page (Flickr: IMG_1954) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Nedávno som zachytila krátky dokument, vypracovaný jednou medzinárodnou neziskovou organizáciou, v ktorom bola ľuďom rôzneho veku, vzdelania a národnosti položená jednoduchá otázka. Mali vysvetliť, čo si predstavujú pod pojmom „ľudské práva“. Odpoveďou si nebol istý nikto z oslovených. Môžeme sa iba domnievať, aký výsledok by mala podobná iniciatíva na Slovensku. Na mieste je položiť si otázku, či ľudské práva, o ktorých tí, ktorým sú určené nevedia, majú vôbec nejaký význam.