Občianske právo

Ochrana osobnosti vs. ochrana osobných údajov a právo na zabudnutie

Ochrana osobnosti vs. ochrana osobných údajov a právo na zabudnutie

Súčasná právna úprava poskytuje dve základné formy ochrany osobnostnej sféry jednotlivca. Prvou je pomerne zastaraná právna úprava ochrany osobnosti ustanovená Občianskym zákonníkom adruhou je v súčasnosti už pomerne notoricky známa úprava ochrany osobných údajov označovaná skratkou GDPR. Hoci ide o dva autonómne prvky súvisiace s ochranou osobnosti a súkromia jednotlivca sme nútení rozlišovať medzi týmito dvoma právnymi inštitútmi.