Občianske právo

Podvodníci pri kúpe cez internet, ako sa môžeme brániť?

Podvodníci pri kúpe cez internet, ako sa môžeme brániť?

V dnešnej rýchlo rozvíjajúcej sa digitálnej dobe už takmer každý z nás zažil elektronizáciu na vlastnej koži. Tento fenomén je tak masívny, že sa dotýka dokonca už aj mnohých právnych úkonov. Nie je totiž ničím ojedinelým dohadovať si prostredníctvom internetu brigády, odvozy, či nakupovať veci od iných užívateľov. „Chtiac nechtiac“ tu dochádza k vzniku právnych úkonov, nakoľko ak sú splnené obsahové náležitosti, prípadne požadovaná forma, je možné uzatvoriť určitý typ zmluvy aj čisto neformálne, napríklad vo facebookovej správe.

Susedské spory: Chov zvierat na pozemku

Susedské spory: Chov zvierat na pozemku

V dnešnom pokračovaní série článkov o najčastejších susedských sporoch zodpovieme otázky týkajúce sa chovu zvierat na pozemku. Aké sú podmienky pre chov určitých zvierat s ohľadom na susediace pozemky? Je možné uhynuté zviera zakopať na pozemku? Ako sa brániť v prípade, ak zvieratá zo susediaceho pozemku neustále vybiehajú na náš pozemok?

Zmluvné dojednanie o zániku práva v prípade jeho neuplatnenia v stanovenej lehote

Zmluvné dojednanie o zániku práva v prípade jeho neuplatnenia v stanovenej lehote

Pri realizácií veľkých výstavbových projektoch je možné stretnúť sa so zmluvným dojednaním, podľa ktorého má jedna strana presne stanovenú lehotu na uplatnenie akéhokoľvek práva (bez ohľadu na právny dôvod vzniku práva) voči druhej strane so sankciou pre prípad jej nedodržania spočívajúcou v zániku práva. Je takéto zmluvné ustanovenie o zániku práva pre prípady jeho  neuplatnenia v stanovenej lehote platné možné platne dojednať v slovenskom právnom prostredí?