Občianske právoEurópsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Štvrtecký proti Slovenskej republike, ktorým rozhodol, že nedošlo k porušeniu článku 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.Ako postupovať, ak vidíte osamelé dieťa v uzamknutom aute? Môžete rozbiť na aute okno? Budete za poškodenie vozidla trestne zodpovedný? Aký je najvhodnejší postup?Luxemburg 5. júna 2018- Rozsudok vo veci C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH.Tento týždeň je sprevádzaný smutnou správou.

 


Štatistiky poukazujú na optimistické čísla. Ako to bolo v uplynulých rokoch a koľko exekútorskych koncipientov pracuje na Slovensku sa dočítate v tomto článku.V tomto príspevku sa pokúsime načrtnúť normatívne výslovne neriešenú otázku týkajúcu sa vzájomného vzťahu zabezpečovacieho prevodu práva a záložného práva.V súvislosti s masívnou výstavbou moderných bytových domov sa môžeme čoraz častejšie stretnúť s označením predmetu kúpy ako apartmán alebo ateliér. O čo vlastne ide a čomu venovať zvýšenú pozornosť sa pokúsime načrtnúť v tomto krátkom príspevku.Vnútroštátny súd je povinný preskúmať ex offo nekalú povahu zmluvných podmienok uvedených v zmluvách medzi vzdelávacími zariadeniami a študentmi, na ktoré sa vzťahuje smernica.Vyzýva občanov i právnické osoby, aby si overovali číslo účtu súdneho exekútora.V rámci tradičnej osvetovej akcie Dňa otvorených dverí SAK sa v desiatich slovenských mestách venovalo občanom takmer sto našich kolegýň a kolegov. Aj vďaka širokému medializovaniu podujatia medziročne stúpol záujem verejnosti o toto podujatie a celkovo poskytli advokáti v rámci Dňa otvorených dverí bezplatné konzultácie 659 osobám.​Európsky súd pre ľudské práva 26. apríla 2018 zverejnil svoje rozhodnutie z 3. apríla 2018, ktorým v prípade Dominka proti Slovenskej republike rozhodol v prospech Slovenskej republiky.