Občianske právoPri aplikácii ustanovení záložného práva v praxi, najmä v súvislosti s realizáciou záložného práva je potrebné rozlišovať jednotlivé náležitosti a podmienky vzniku konkrétneho záložného práva.Zverejnenie existencie záložného práva formou registrácie je podmienkou vzniku všetkých záložných práv s výnimkou posesórnych záložných práv.Každý právny vzťah má svoje základné náležitosti a vlastnosti, ktoré hoidentifikujú jednak čo do svojej podstaty a zároveň ho odlišujú od iných právnych vzťahov či už v rámci vnútroštátneho právneho poriadku alebo v rámci všeobecných právnych inštitútov.V obchodných vzťahoch býva bežné, že si strany ako autoritu oprávnenú rozhodovať spory z ich právneho vzťahu zvolia namiesto príslušného súdu arbitráž – teda jedného rozhodcu alebo rozhodcovský súd. Podnikatelia preferujú arbitráž pre rýchlejší a menej formálny postup v konaní, prípadne aj pre nedôveru v štátne súdy.

Strana 18 z 18