Občianske právoV dnešnej rýchlo rozvíjajúcej sa digitálnej dobe už takmer každý z nás zažil elektronizáciu na vlastnej koži. Tento fenomén je tak masívny, že sa dotýka dokonca už aj mnohých právnych úkonov. Nie je totiž ničím ojedinelým dohadovať si prostredníctvom internetu brigády, odvozy, či nakupovať veci od iných užívateľov. „Chtiac nechtiac“ tu dochádza k vzniku právnych úkonov, nakoľko ak sú splnené obsahové náležitosti, prípadne požadovaná forma, je možné uzatvoriť určitý typ zmluvy aj čisto neformálne, napríklad vo facebookovej správe.Slovenská obchodná inšpekcia sa vyjadrila k povinnosti zákazníkov platiť za obal na pokrmy v reštauráciách a donáškových službách. Spoplatňoanie obalov je údajne protizákonné.Nielen váhu ovocia a zeleniny, ale aj váhu a objem jedla predávaného v reštauráciách si možete overiť priamo na mieste. Skrátka všetko čo je predávané na jednotku váhy si môžete preveriť.Zohráva ekvivalentnosť plnení nejakú úlohu pri zámennej zmluve? Ak nie, kde leží potom hranica medzi zámennou zmluvou a darovacou zmluvou?V dnešnom pokračovaní série článkov o najčastejších susedských sporoch zodpovieme otázky týkajúce sa chovu zvierat na pozemku. Aké sú podmienky pre chov určitých zvierat s ohľadom na susediace pozemky? Je možné uhynuté zviera zakopať na pozemku? Ako sa brániť v prípade, ak zvieratá zo susediaceho pozemku neustále vybiehajú na náš pozemok?Exekúcii dnes na Slovensku čelí 968 986 fyzických osôb. Viac ako polovica tohto počtu, presne 517 908 osôb, rieši jedno exekučné konanie.Slovenská komora exekútorov upozorňuje, že mnohé inštitúcie vrátane štátnych sa nezapájajú do nového systému prideľovania exekúcií.Výrobca jednej z najobľúbenejších tradičných medových tort zistil, že nemecká spoločnosť Dr. Oetker, úspešne predávala jej napodobneniny.Pri realizácií veľkých výstavbových projektoch je možné stretnúť sa so zmluvným dojednaním, podľa ktorého má jedna strana presne stanovenú lehotu na uplatnenie akéhokoľvek práva (bez ohľadu na právny dôvod vzniku práva) voči druhej strane so sankciou pre prípad jej nedodržania spočívajúcou v zániku práva. Je takéto zmluvné ustanovenie o zániku práva pre prípady jeho  neuplatnenia v stanovenej lehote platné možné platne dojednať v slovenskom právnom prostredí?Prinášame Vám sériu článkov, v ktorých sa budeme postupne venovať najčastejším susedským sporom, zásahom do susedských práv, ich právnemu základu a prípadnej judikatúre.Byt so strešnou terasou a s výhľadom na mesto - lukratívne!  Viete však, aký je právny režim takejto plochy? A kto a v akom rozsahu zabezpečuje jej opravu?