Rodinné právo

Rozhodnutie európskeho súdneho dvora: Máte nárok na rodinné dávky na svoje deti žijúce v inom štáte aj ak ste nezamestnaný?

Rozhodnutie európskeho súdneho dvora: Máte nárok na rodinné dávky na svoje deti žijúce v inom štáte aj ak ste nezamestnaný?

Európsky súdny dvor zodpovedal otázky: Môžete poberať rodinné dávky aj na deti, ktoré žijú v inom štáte ako vy? Máte nárok na rodinné dávky na deti, ak pracujete a žijete v odlišnom štáte, ako vaše deti? Máte na ne nárok, aj ak ste dlhodobo nezamestnaný? Touto obzvlášť aktuálnou problematikou sa zaoberal Európsky súdny dvor na začiatku tohto roka.