Správne právo

Správa o stave polície

Správa o stave polície

Uverejnenie tohto článku nemá za cieľ haniť slovenskú políciu, ale naopak. Má za cieľ vyjadriť podporu všetkým spravodlivým príslušníkom Policajného zboru SR, ktorí aj v tejto komplikovanej dobe nestrácajú vieru, že aj táto situácia sa dá prekonať vytrvalosťou a presvedčením v spravodlivosť, ktorá im osobne asi nič neprinesie, avšak zásadne prispeje k zmene doby pre nás všetkých. (kom. red.)

Kedy môže mestský policajt vykonať tzv. „bezpečnostnú prehliadku“?

Kedy môže mestský policajt vykonať tzv. „bezpečnostnú prehliadku“?

Podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená. Súkromie je sféra života človeka, do ktorej nemôže nikto zasahovať (ani štátne orgány) bez jeho súhlasu. Do tejto sféry spadajú informácie a veci, ktoré jednotlivec pred verejnosťou utajuje, teda má záujem, aby neboli verejne prístupné, pokiaľ sám neurobí inak. Obmedziť právo na súkromie a nedotknuteľnosť osoby možno len v prípadoch ustanovených zákonom. Takýmto zákonom je napríklad Trestný poriadok, zákon o Policajnom zbore, či zákon o obecnej polícii, ktoré vo svojich ustanoveniach upravujú inštitút tzv. bezpečnostnej prehliadky, ktorý je spôsobilý narušiť súkromie jednotlivca.

Určovanie lehôt slovným popisom

Určovanie lehôt slovným popisom

Čas ako najvýznamnejšia objektívna právna skutočnosť môže byť stanovená rôznymi spôsobmi, v zásade je možné rozlíšiť číselne vyjadrenie a slovný popis. V tomto príspevku sa pokúsime priblížiť význam najčastejších slovných popisov lehôt: bezodkladne, v primeranej dobe a ihneď.

Pôsobenie rómskych hliadok v obciach

Pôsobenie rómskych hliadok v obciach

V obciach s prítomnosťou rómskych komunít aktuálne pomáha a pracuje 816 členov miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS). Tí pomáhajú vo viacerých problémových oblastiach, a to najmä pri konfliktných situáciách v rámci rómskej komunity.

Novela cudzineckého zákona bola schválená

Novela cudzineckého zákona bola schválená

Národná rada SR schválila v utorok 13. marca 2018  novelu zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov. Novelizovaným zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair.

Následky nedodržania ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách pri postupovaní pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy

Následky nedodržania ust. § 92 ods. 8 zákona o bankách pri postupovaní pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy

Postúpenie pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy voči jej klientovi – spotrebiteľovi na inú osobu, ktorá nie je bankou, je neplatné. Postúpenie pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy voči jej klientovi – spotrebiteľovi na inú osobu, ktorá je bankou, je neplatné, ak takéto postúpenie je v rozpore s ust. § 92 ods. 8 Zákona o bankách. Zároveň, v spotrebiteľských zmluvách nie je možné platne dojednať odchýlenie sa od (ust. § 92 ods. 8) Zákona o bankách v neprospech spotrebiteľa.

Kroky polície vo veci vraždy novinára

Kroky polície vo veci vraždy novinára

V prípade smrti reportéra portálu aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej došlo pravdepodobne k dvojnásobnej úkladnej vražde. Muža zavraždili pravdepodobne strelou do hrude, jeho partnerku strelou do hlavy. Na tlačovej konferencii v Bratislave v pondelok 26. februára 2018 o tom informoval prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.