Správne právo

Budapeštianska konferencia k európskej ústavnej identite

Budapeštianska konferencia k európskej ústavnej identite

V piatok 8. marca usporiadal Ústavný súd Maďarska medzinárodnú konferenciu na tému "Ústavný EÚ identita 2019 - jednota v rozmanitosti". Jedným z hlavných rečníkov tejto konferencie bol aj predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, ktorý tu vystúpil s príspevkom "Niekoľko poznámok k ústavnému súdnictva, Európskej únii a ich styčným bodom". Konferenciu otvoril svojím vystúpením prezident Maďarskej republiky János Áder.

Nové formuláre súdnych podaní na ežaloby

Nové formuláre súdnych podaní na ežaloby

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo prostredníctvom portálu ežaloby štyri nové formuláre prispôsobené civilným kódexom. Okrem ežalob sú nové formuláre pre užívateľov dostupné tiež prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Členmi pracovnej skupiny pre tvorbu nových formulárov boli aj zástupcovia Slovenskej advokátskej komory. Zámerom bolo vytvorenie a prepracovanie formulárov tak, aby vyhovovali potrebám advokátov aj súdov a zefentívnili ich prácu. Podania prostredníctvom formulárov sú preferovaným spôsobom podávania písomností na súdy, iné zákonné možnosti robenia podaní na súdy však neboli obmedzené.

Polícia vyhlasuje dve preventívne súťaže pre základné a stredné školy, v hre sú aj vodičáky

Polícia vyhlasuje dve preventívne súťaže pre základné a stredné školy, v hre sú aj vodičáky

Rok 2018 bol z pohľadu štatistík nehodovosti jedným z najbezpečnejších v histórii Slovenskej republiky. Bezpečnosť v cestnej premávke je jedným z hlavných pilierov činnosti Policajného zboru. Polícia preto vyhlasuje dve preventívne súťaže pre základné a stredné školy, ktoré budú mať jednoznačný cieľ – zvýšiť bezpečnosť na cestách a vzdelávať chodcov, ktorí sú zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky.

Podpredseda SAK Ondrej Laciak na čele Výboru CCBE pre trestné právo

Podpredseda SAK Ondrej Laciak na čele Výboru CCBE pre trestné právo

Rada advokátskych komôr Európy (CCBE) je najdôležitejšia európska organizácia združujúca advokátske komory, ktorej cieľom je chrániť princípy právneho štátu a hájiť záujmy európskych advokátov vo vzťahu k inštitúciám EÚ, Rady Európy či voči iným subjektom. Od svojho založenia v roku 1960 je uznávaná ako hlas európskej advokácie, teda zastupuje vyše 1 milión advokátov.