Správne právo

Digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré dnes fungujú výlučne na báze papierovej korešpondencie. Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú realizovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Rozhodnutie prezidenta o nemenovaní za profesora. Kedy možno hovoriť o nečinnosti?

Rozhodnutie prezidenta o nemenovaní za profesora. Kedy možno hovoriť o nečinnosti?

Jednou z kreačných právomoci prezidenta je v podmienkach Slovenskej, ale aj Českej republiky menovanie vysokoškolských profesorov. Profesorský titul predstavuje v našich krajinách najvyššiu vedecko-pedagogickú hodnosť. O Českej republike hovoríme z dôvodu, že v tomto príspevku budeme rozoberať práve rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky, týkajúce sa právomoci prezidenta vymenovať, ale aj nevymenovať osobu za profesora.

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Súdne poplatky sú právnym inštitútom, plniacim viaceré funkcie. Napriek tomu, že sa tento pojem často vyskytuje medzi širokou verejnosťou, jeho obsah ostáva niekedy hmlistý. Podobne aj problematika oslobodenia od súdneho poplatku je najmä v očiach laickej verejnosti nejasná. Čo sú to teda súdne poplatky? Kto a kedy je od nich kedy oslobodený?

Susedské spory: Chov psov a spory s tým súvisiace

Susedské spory: Chov psov a spory s tým súvisiace

V pokračovaní série článkov o najčastejších susedských sporoch a právnom pohľade na ne, sa v tom dnešnom zameriame na chov psov. Konkrétne, aká legislatíva upravuje ich prihlásenie v obci, v nadväznosti na to daň za psa, kedy štekot psov prekračuje únosnú mieru, prípadne ako sa môže osoba brániť proti nadmernému obťažovaniu zo strany susediacich psov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na dnes - sobotu  4. novembra 2017. Samotné voľby sa konajú v časovom rozhraní od 07.00 do 22.00 h.

Môže rodič vydediť svoje dieťa?

Môže rodič vydediť svoje dieťa?

Dedenie, je bezpochyby jednou z najväčších skúšok súdržnosti a rodinných vzťahov. Majetok bol totiž neraz príčinou rozvratu súrodeneckých, ale aj iných príbuzenských vzťahov. Sú však aj prípady, kedy samotný rodič, ako budúci poručiteľ, cíti zo strany svojich potomkov krivdu a rozhodne sa pre radikálne riešenie, v podobe vydedenia. Je takýto postup vôbec v zmysle našej právnej úpravy možný?

Čo so spomaleným vodičom v ľavom jazdnom pruhu? Je takáto jazda v súlade so zákonom?

Čo so spomaleným vodičom v ľavom jazdnom pruhu? Je takáto jazda v súlade so zákonom?

V dnešnom príspevku sa zameriame na problém každodenného života, s ktorým prichádza do styku takmer každý vodič motorového vozidla. Skúsenosť s neohľaduplnými, rýchlo jazdiacimi vodičmi je naozaj nepríjemná a niekedy sa bohužiaľ konči tragicky. Čo ale v prípade, ak je vodič naopak „spomalený“ a nereaguje dostatočne rýchlo na situáciu v cestnej premávke?