Správne právoMnoho obyvateľov nevie, že si hocikto môže vyžiadať informáciu o ich mieste pobytu. Mnohí zas nevedia, že takéto poskytovanie údajov o ich mieste pobytu je možné zakázať osobitným vyhlásením. Ako na to?V dnešnom článku sa pozrieme bližšie na to, ktoré štátne peňažné dávky určené pre rodiny s deťmi sú viazané na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt ich poberateľa na území Slovenskej republiky a či je reálne možné bývať v zahraničí a tieto dávky poberať.V tejto vynikajúcej analýze sa dozviete či napríklad môžete dostať pokutu za popíjanie piva na verejnosti. Na Slovensku platí od včera zvýšený II. stupeň teroristického ohrozenia. Znamená to, že spáchanie teroristického trestného činu na území Slovenska je síce málo pravdepodobné, ale nie je to možné vylúčiť. Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory mala čo robiť so 415 sťažnosťami do „svojich radov“. V článku sa dozviete koľko bolo opodstatnených a čo je najčastejším pochybením advokátov. Vláda SR vzala koncom júla na svojom rokovaní na vedomie Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020. Podľa Ministerstva financií SR, by sa hráči hazardných hier na internete mali mať na pozore a vyhnúť sa nelegálnym poskytovateľom. Ak totiž dôjde k zablokovaniu nelegálnej stránky, štát im nebude vedieť pomôcť a môžu tak prísť o svoje peniaze. Zoznam nelegálnych stránok zverejňuje od polovice júla 2017 Finančná správa SR.Vláda schválila sériu noviel zákonov z dielne Ministerstva financií SR. Väčšina z nich sa dotýkala daňových tém, ktoré reagujú na programové vyhlásenie vlády a zároveň prinášajú ďalšie opatrenia, ktoré sú súčasťou akčného plánu boja proti daňovým únikom.Prvého augusta uplynulo šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorého účelom je odkrývať konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov firiem. Pondelok, 31. 07. 2017, bol pritom posledným dňom, dokedy bolo možné podať návrh na aktualizáciu údajov u osôb, ktoré boli zapísané v predchádzajúcom registri. Ako však prax ukazuje, dobrý úmysel novej legislatívy je pri praktickej realizácii podkopávaný mnohými nedostatkami. Tie spočívajú, najmä, v nemalej a zbytočnej administratívnej záťaži, v technických problémoch systému a v nepredvídateľnosti postupu registrového súdu.Za akých okolností môže policajt vykonať prehliadku dopravného prostriedku? V čom spočívajú jednotlivé odlišnosti, práva a povinnosti sa dočítate v komplexnej analýze výkonu predmetného úkonu. Zamysleli ste sa niekedy nad skutočnosťou, akú dôkaznú hodnotu má fotodokumentácia mestskej polície pri pokutovaní za zlé parkovanie?