Správne právoPôvodný Zákon o štátnom občianstve SR z roku 1993 bol považovaný za štandardnú právnu úpravu, ktorá nevyvolávala kontroverzie. Pôvodné znenie zákona však umožňovalo okrem iného aj možnosť nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu vrátane Maďarskej republiky. Takáto možnosť sa stala lákavou pre niektorých slovenských Maďarov a predstaviteľom niektorých politických strán začala robiť vrásky na čele...Na webovej stránke Elektronické služby Ministerstva vnútra https://portal.minv.sk/ je možné prostredníctvom eID karty a zaručeného elektronického podpisu zariadiť niektoré veci týkajúce sa prihlásenia, resp. odhlásenia trvalého či prechodného pobytu ako aj získania potvrdení o nich. Ide o ďalší z krokov pri elektronizácii verejnej správy.Andy Hryc je mužom mnohých talentov. Jeho herecká kariéra a osobný život sú zmapované slovenskými médiami, aj zásluhou nedávno publikovaného autobiografického diela „Inventúra“. Pozrime sa však bližšie na podnikateľské aktivity herca po Zamatovej revolúcii, keď sa stal popredným slovenským podnikateľom a tvorcom mediálnych projektov.Od 1. januára 2014 na základe návrhu nariadenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa  pracujúcim väzňom, ktorí sú obvinení alebo odsúdení zvýši ich pracovná odmena. O koľko percent dostanú viac a aké sú dôvody k prijatiu takéhoto opatrenia? Čo sa stalo s nasledovníkom kultového Rádia Twist, s Rádiom VIVA? Prečo sa Viva 21. decembra 2013 o polnoci odmlčala? Je vypnutie rádia normálna prax alebo sa po rokoch vraciame na Balkán? Čo je zač spoločnosť Corporate Legal s.r.o. a jej projekt Info Rádia? Naozaj za Corporate Legal, s.r.o. stojí podnikateľ a oligarcha Vladimír Poór? Kto z nás by nepočul o Rádiu Twist alebo Rádiu Viva a z času na čas si ho nenaladil? Populárne rádio začínalo vysielať v roku 1993 ako Rádio Twist a bolo médiom občiansky angažovaných občanov a jedným z centier protimečiarovských aktivít. Hviezdne chvíle rádia pominuli a v roku 2006 bolo po zmene vlastníckej štruktúry premenované na Rádio VIVA. Success story definitívne naštrbilo rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu z minulého roka, ktoré vysielacie frekvencie Vivy pridelilo konkurenčnej spoločnosti. Téma dvojitého občianstva na Slovensku má výraznú politickú príchuť, preto je náročné venovať sa jej nestranne a bez vyvolávania politických vášní. Do veľkej miery je to politikum, ale aj táto téma má  svoje racionálne jadro, ktoré je zaujímavé pre právnikov aj pre širokú verejnosť. Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon o štátnom občianstve, ktorý donedávna bol štandardnou právnou úpravou. Či to platí aj po  kontroverznej novele z roku 2010 zakazujúcej dvojité občianstvo je viac ako otázne. Po rozpade Československa v roku 1993 postupne nastávali zmeny aj v jazykovej štruktúre programov. Častokrát prevažujúci český dabing bolo potrebné nahradiť slovenskou verziou a to práve z dôvodu ochrany a rozvoja štátneho jazyka.Divácke násilie ako forma antisociálneho správania divákov sa postupom času stáva fenoménom dnešnej doby a je nevyhnutné zavádzať účinné legislatívne opatrenia, ktoré by mali mať najmä preventívny účinok. Takáto nevyhnutnosť sa odzrkadlila ja v novej právnej úprave zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol vypracovaný v súlade s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016. Aké novinky prináša tento zákon do právneho poriadku SR?V posledných týždňoch sa Fakultná nemocnica v Nitre na nezáujem médií rozhodne nemohla sťažovať. Najskôr musela bývalému pacientovi Šimonovi Buchovi a jeho rodine zaplatiť astronomickú sumu ako odškodnenie za ťažké ublíženie na zdraví s trvalými následkami pri nepodarenej operácii nosnej priehradky. Onedlho sa ukázalo, že prednostka Detskej kliniky a námestníčka riaditeľa MUDr. Alena Ďurišová vybielila záznamy v zdravotnej karte novorodenca. Cieľom jej konania mala byť snaha ututlať predávkovanie chlapca medikamentom Gentamycín, ktorý mu spôsobil poškodenie obličiek.Problémy Fakultnej nemocnice v Nitre sa odsúdením anesteziológa a splácaním odškodného Šimonovi Buchovi nekončia. V priebehu tohtoročnej jesene na nedovolené zásahy do zdravotnej dokumentácie opakovane upozornila detská lekárka a bývalá primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Zuzana Pechočiaková a podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bielenie údajov v zdravotnej karte mala osobne vykonať pediatrička MUDr. Alena Ďurišová za účelom ututlania problémov s nepodareným ošetrením novorodenca.