SprávyMinisterka spravodlivosti Lucia Žitňanská pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv včera udelila Cenu ministra spravodlivosti Andrejovi Bánovi. Ocenila tak jeho prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv, či už ako zakladateľa a predsedu humanitárnej organizácie Človek v ohrození, alebo zakladateľa občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko.​Po 4. júli 2014 sa skončil mandát trom sudcom Ústavného súdu SR. Doposiaľ sa náš nový prezident Andrej Kiska rozhodol vymenovať iba doktorku Janu Baricovú za novú sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky. V hre však ešte ostávajú dve voľné miesta. Komu skončil mandát a kto je Jana Baricová?Ústavný súd vyhlásil nález (sp. zn. I. ÚS 2430/13), ktorým vyhovel ústavnej sťažnosti Kristiny Colloredo - Mansfeldovej a zrušil predchádzajúce rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, krajského súdu a okresného súdu v jej veci.V najbližších dňoch na Okresnom súde Košice II pokračuje konanie o antidiskriminačnej žalobe Márie Vaškovej voči svojmu bývalému zamestnávateľovi, Bytovému podniku mesta Košice (ďalej len „BPMK“). Spor vznikol ešte v roku 2011, keď sa sťažovateľka cítila byť ponižovaná a diskriminovaná na pracovisku pre svoju príslušnosť k rómskemu etniku. Pôvodne bezvýznamný pracovnoprávny spor sa môže stať akýmsi „precedensom“ a účastníkom pracovnoprávnych vzťahov okrem výstrahy ponúka aj morálne ponaučenie.Pred niekoľkými dňami sme Vás informovali, že ESĽP prijal na ďalšie konanie sťažnosť týkajúcu sa regulácie regulovaného nájomného. Dnes, t. j. 28. januára ESĽP vo veci rozhodol.V polovici marca tohto roka nás čaká prvé kolo prezidentských volieb. Prípadné druhé kolo sa uskutoční 29. marca 2014. Súčasnému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi sa končí funkčné obdobie 15. júna 2014, teda v tento deň bude inaugurovaný jeho nástupca. Aké právomoci má však  rezident v podmienkach Slovenskej republiky? Oplatí sa zúčastniť sa volieb?Európsky súd pre ľudské práva dňa 13. januára prijal na ďalšie konanie prvú sťažnosť týkajúcu sa regulácie nájomného. Vlastníci bytov regulovaným nájomným namietajú porušenie svojich práv týkajúcich sa vlastníctva. Čo je predmetom tejto sťažnosti?Ešte v roku 2013 urobil Súdny dvor Európskej únie výraznú zmenu, ktorá sa týka posudzovania podmienok na udeľovanie azylu. Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie budú musieť štáty pri posudzovaní žiadostí o udelenie azylu skúmať aj to, či žiadateľ vo svojej domovskej krajine nie je utláčaný pre svoju sexuálnu orientáciu. Toto rozhodnutie platí pre všetkých 28 štátov Európskej únie.Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil štatistické údaje o svojom rozhodovaní v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013, a to konkrétne vo veciach o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote a vo veciach o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.