Trestné právoKoncom minulého týždňa Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších právnych predpisov. Prečítajte si o aké psychotropné látky sa rozširuje táto skupina.Na Slovensku sa podarila zaujímavá vec. Zadarmo sa sprístupnila online kniha s názvom Restoratívna justícia.Za predpokladu, že bude schválený poslanecký návrh zákona predložený Národnej rade Slovenskej republiky zverejnený pod číslom parlamentnej tlače 1445, dôjde k sprísneniu trestných sadzieb niektorých trestných činov.V prípade trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je dôležité zohľadňovať množstvo zadržanej drogy. Pozrime sa ako sa vysporiadal Najvyšší súd SR s tvrdeniami dovolateľa, ktorý namietal spôsob, podľa ktorého sa posudzovalo množstvo zadržanej drogy a vôbec priťažujúce okolnosti, svedčiace v jeho neprospech.Dnes si pripomíname 23 rokov od tragickej udalosti vo väznici v Leopoldove, kedy pri snahe o útek siedmich väzňov zahynuli piati strážnici.Novinárka Jana Teleki sa rozhodla zažalovať Slovensko kvôli šestnásť ročnému trestnému stíhaniu, predmetom ktorého bol aj trestný čin ohovárania. V roku 2013 bolo celé trestné stíhanie právoplatne zastavené. Viete, kedy sa môžete dopustiť trestného činu ohovárania a čo vám hrozí za takéto konanie?Vláda SR schválila návrh novely Občianskeho súdneho poriadku z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Okrem iného by mala novela priniesť povinné nahrávanie súdnych konaní.Existuje viacero foriem vykonania eutanázie ako protiprávneho konania, ktorým možno osobe dopomôcť k privodeniu smrti. Akého trestného činu sa môžete dopustiť ak vykonáte eutanáziu, resp. čo všetko slovenský Trestný zákon považuje v tejto problematike za trestné?Súčasný právny stav pojem eutanázia neobsahuje a konanie, ktoré spadá pod tzv. „právo na smrť“ alebo „asistovanú samovraždu“ považuje za trestné. Pod aký trestný čin spadá takéto konanie a v čom je odlišná naša právna úprava v porovnaní s úpravami v iných členských štátoch EÚ?Obchodovanie s ľuďmi je v rámci sveta tretí najvýnosnejší nelegálny obchod. Aj na území Slovenskej republiky sa vyskytuje existencia obchodovania s ľuďmi. Naša krajina sa pritom považuje prevažne za krajinu pôvodu, teda za zdrojovú krajinu obetí. Ide o obete tohto nelegálneho obchodu za účelom sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce, núteného žobrania ako aj núteného sobáša.V Českej republike sa Mestský súd v Prahe zaoberal otázkou využitia cloudovej služby pri výkone advokácie, následnou otázkou mlčanlivosti (advokátskeho tajomstva) a samotným zaisťovaním súborov z cloudovej služby v rámci trestného konania. Prevažuje účel trestného konania nad účelom povinnej mlčanlivosti advokáta?