Súdnictvo

Európska sieť súdnych rád prijala Lisabonskú deklaráciu

Európska sieť súdnych rád prijala Lisabonskú deklaráciu

Dňa 1. júna 2018 schválilo slávnostné Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád Lisabonskú deklaráciu, ktorej hlavným odkazom je dôležitosť postavenia súdnych rád v celej Európe v procese pozitívnych zmien s cieľom podporiť nezávislú, zodpovednú a kvalitnú justíciu a posilňovať úlohy justície vo vzťahu k ostatným zložkám štátu.

Cena mesta Košice pre predsedníčku ÚS SR

foto: ÚS SR
„Cenou mesta Košice“ Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková si 5. júna 2018 v Historickej radnici prebrala z rúk námestníka primátora povereného plnením úloh primátora mesta Košice JUDr. Martina Petruška a námestníčky primátora mesta Košice MUDr. Renáty Lenártovej, PhD., „Cenu mesta Košice“.

Ústavný súd uverejnil najväčších previnilcov v prieťahoch

Ústavný súd uverejnil najväčších previnilcov v prieťahoch

"Porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov apráva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote, ale najmä prieťahy (extrémne a opakované) zistené v rámci rozhodovacej činnosti ústavného súdu sú odrazom existujúceho neuspokojivého stavu, ktorý dlhodobo znižuje dôveryhodnosť občanov voči súdom a ich rozhodovacej činnosti.