Súdnictvo

Ustanovenie spoločného obhajcu viacerým obvineným

Právo na obhajobu je jedným z najdôležitejších práv, garantovaných slovenským právnym poriadkom. V súvislosti s týmto právom podotýkame, že pre trestné právo nie je neobvyklé konanie s viacerými obvinenými. V tomto prípade môžu byť títo zastupovaní spoločným obhajcom. Aké podmienky musia byť splnené, aby bola spoločná obhajoba viacerých obvinených zákonne konformná?

Najvyšší súd vyhlásil Súťaž o najlepšiu esej

Najvyšší súd vyhlásil Súťaž o najlepšiu esej

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlasuje pri príležitosti Európskeho dňa spravodlivosti na Najvyššom súde Slovenskej republiky súťaž o najlepšiu esej na tému „Európsky spotrebiteľ a jeho ochrana vo svetle judikatúry Súdneho dvora EÚ“.

Výsledok kontroly hospodárenia Najvyššieho súdu za Štefana Harabina

Výsledok kontroly hospodárenia Najvyššieho súdu za Štefana Harabina

Pre zabezpečenie správneho fungovania krajiny je potrebné nastaviť dômyselný a efektívny systém kontroly na celoštátnej úrovni. Špičkou kontrolnej činnosti na Slovensku je Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len NKÚ), ktorý je nezávislým štátnym orgánom, kontrolujúcim hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Sudcovia a eurofondy

Sudcovia a eurofondy

Nielen naši sudcovia, ale aj prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré by malo skvalitniť ich výkon povolania.

Zbytočné prieťahy na slovenských súdoch

Zbytočné prieťahy na slovenských súdoch

Prečítajte si koľkokrát Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v prvom polroku 2017 porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Čo sa to deje v Poľsku? Reagoval už aj náš Najvyšší súd.

Čo sa to deje v Poľsku? Reagoval už aj náš Najvyšší súd.

Posledné dni by sme mohli prirovnať k precvičovaniu práva EÚ a jeho prostriedkov, ktorými sa vymáha dodržiavanie Zmluvy o fungovaní Európskej únie a sekundárneho práva. Všetko nasvedčuje tomu, že Európska Komisia použije veľmi nepopulárny a ojedinelý prostriedok vymoženia práva EÚ a to žalobu Infringementu.

Hodnotenie sudcov po novom

Hodnotenie sudcov po novom

Nová právna  úprava upúšťa na okresných súdoch, krajskom súde a Špecializovanom trestnom súde od doterajšieho modelu hodnotenia sudcov, ktoré vykonávali predsedovia kolégií, resp. predsedovia grémií príslušných súdov. Po novom budú túto činnosť vykonávať hodnotiace komisie.