Súdnictvo

Časť OS BA I je už v nových priestoroch

Časť OS BA I je už v nových priestoroch

Minister spravodlivosti SR sa minulý týždeň osobne zúčastnil na kontrolnom dni nových priestorov Okresného súdu Bratislava I na Medenej ulici č. 22, do ktorých sa zo súčasného sídla súdu presťahuje agenda týkajúca sa obchodných vecí (obchodný úsek, obchodný register a konkurzné oddelenie).​

Zlyhal systém hodnotenia sudcov? Ministerstvo spravodlivosti nevie reagovať.

Zlyhal systém hodnotenia sudcov? Ministerstvo spravodlivosti nevie reagovať.

Sudcovský stav na Slovensku čelí posledné roky závažnej kritike. Tá sa týka okrem iného aj problematiky prieťahov v konaní na súdoch. Ústava SR všetkým občanom v čl. 48 ods.2 zaručuje právo aby sa vec na súde prerokovala bez zbytočných prieťahov. Táto „garancia“ však v reálnej rozhodovacej činnosti súdov nie je zrejme celkom úplne zachovávaná. 

Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

​Tzv. informatívne pojednávania (výsluchy) odstraňujúce „malicherné“ spory medzi rodičmi dieťaťa, edukácia sudcov vo zvládaní záťažových situácií v súvislosti s deťmi alebo kooperácia a účasť rodičov na odbornom poradenstve. Tieto faktory označili sudcovia za veľkú pomoc v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí.

Akú sumu priznal Ústavný súd v prvom polroku 2018?

Akú sumu priznal Ústavný súd v prvom polroku 2018?

Ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ktorým sa menila a dopĺňala Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, bola rozšírená právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) rozhodovať o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd.