Seminár o americkom práve v Telči

John Marshall Law School – Czech and Slovak Institute a Česká advokátska komora v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou organizujú Seminár o americkom práve pre mladých advokátov a advokátskych koncipientov z Čiech a zo Slovenska 1. - 6. decembra 2019.

Miesto konania:TELČ, Česká republika

Redakcia 14. 11. 2019 3 min.

Cieľom seminára je predstaviť americký právny a podnikateľský systém. Lektori sa budú venovať praktickým otázkam výkonu povolania vrátane etiky, poskytovania právnych rád klientom a vzťahom s protistranou. Dozviete sa aké sú charakteristiky common law systému, americkej ústavy a súdnej štruktúry na federálnej a štátnej úrovni, ako funguje trestný proces, porotný systém a koncept restoratívnej justície. Priblížia Vám aké je v praxi americké big law prostredie a v čom sa líšia americké etické štandardy a profesijná zodpovednosť advokáta. Súčasťou seminára sú aj neformálne večerné stretnutia a diskusia o aktuálnych otázkach výkonu povolania.

„Účasť na seminári je prínosná nielen pre tých právnikov, ktorí prichádzajú do styku so zahraničnou klientelou. To, o čo sa americkí lektori ochotne podelia počas vzdelávacej, ale i spoločenskej časti programu, sú skúsenosti relevantné pre každého mladého (ašpirujúceho) advokáta. Účastníci seminára sa taktiež zapojili do simulovaného rokovania o medzinárodnom obchodnom kontrakte, počas ktorého si precvičili nielen právnickú angličtinu, ale aj vyjednávacie techniky. Večerná časť bola venovaná filmom s právnickou tematikou a neformálnym posedeniam s prednášajúcim. Oku lahodiacou kulisou podujatia bolo telčské historické centrum, ktoré je mestskou pamiatkovou rezerváciou zapísanou na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Súčasťou programu bol aj výlet do mesta Jindřichův Hradec, ktoré ukrýva najväčší pohyblivý betlehem na svete. Debaty troch národov sa tak ďalej odohrávali vo vianočnej atmosfére pri punči.“ JUDr. Mgr. Katarína Kesselová, účastníčka seminára v roku 2017

Podmienkou účasti je znalosť anglického jazyka. Seminár bude v angličtine a po jeho absolvovaní dostanú účastníci certifikát.

Pri posudzovaní prihlášok sa bude brať do úvahy status uchádzača (prednosť majú mladí advokáti, resp. podľa zápisu starší koncipienti). Počet miest vyhradených pre SAK je obmedzený. Česká advokátska komora uprednostní uchádzačov, ktorí sa na seminári zúčastňujú prvý raz, ale nie je vylúčená opätovná účasť.

Registračný poplatok (zahŕňa účasť na seminári, ubytovanie a polpenziu, t.j. raňajky a obed)

mladí advokáti:               5 500,-Kč

advokátski koncipienti:   3 500,-Kč

Každý účastník si sám hradí dopravu do Telča a späť.

Váš záujem o účasť na seminári prosíme potvrdiť e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Registračný poplatok sa platí až po potvrdení účasti Českej advokátskej komore na základe vyplnenia záväznej prihlášky. Tlačivo prihlášky pošle odbor medzinárodných vzťahov každému prijatému účastníkovi po termíne doručenia prihlášok a ich vyhodnotení.

Termín doručenia prihlášok: 17. novembra 2019

Bližšie informácie Vám poskytne odbor medzinárodných vzťahov Slovenskej advokátskej komory (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

V prípade záujmu si môžete prečítať podrobnú správu o podujatí, ktorá bola uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie č. 1-2/2019.

Zdroj: Slovenská advokátska komora