Seminár o podpore podnikania duševným vlastníctvom

Úrad priemyselného vlastníctva pozýva na seminár s názvom Od nápadu po komercializáciu. Čo sa v ňom môžete dozvedieť, ako sa naň dostať a koho by mal zaujať sa dozviete v dnešnom článku.

Redakcia 26. 09. 2019 1 min.

Od nápadu po komercializáciu

 • Prečo môže duševné vlastníctvo podporovať moje podnikanie?
 • Čo je potrebné urobiť?
 • Ako môžu malé a stredné podniky implementovať stratégiu duševného vlastníctva?

Na tieto otázky ponúkame odpovede 5. novembra v Bratislave v rámci seminára „Od nápadu po komercializáciu“.
Program bol vyvinutý akadémiou Európskeho patentového úradu (EPÚ) a European IPR Helpdesk s podporou Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Seminár je zacielený na malé a stredné podniky (MSP), založené na technológiách, vrátane začínajúcich podnikov a ich:

 • zamestnancov, ktorí majú na starosti manažment duševného vlastníctva,
 • zamestnancov, ktorí pracujú na oddeleniach súvisiacich s duševným vlastníctvom, ako sú oddelenia výskumu a právne oddelenia,
 • školiteľov a poradcov pre MSP.

Obsahom seminára budú:

 • základné nástroje duševného vlastníctva pre MSP,
 • vytváranie stratégie obchodných výhod duševného vlastníctva,
 • prípadová štúdia obchodných výhod duševného vlastníctva pre MSP,
 • stratégia podania prihlášky o udelenie patentu na vynález a
 • možnosti vnútroštátnej podpory pre MSP.

Prinášame Vám aj program seminára.

Miesto konania: Austria Trend Hotel, Vysoká 2 A, 811 06 Bratislava
Registračný poplatok je 30 €. Pracovný jazyk je anglický.

Zdroj: Úrad Priemyselného Vlastníctva Slovenskej republiky