Sleduje Vás Google Maps? Že nie?

Nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, známe pod skratkou GDPR je už mnohým z vás notoricky známe. Dúfajme :) V tomto článku si ale preveríme, či viete o tom, že Vás Google maps môže sledovať a či ste vykonali opatrenia aby sa tomu zabránilo.

Redakcia 03. 06. 2018 2 min.

V zmysle Nariadenia GDPR je spracovanie osobných údajov (napr. získavanie alebo sledovanie vášho správania na internete a pod.) možné jedine ak je podložená právnymi titulmi- účelmi spracúvania osobných údajov.

Týmto účelom môže byť najčastejšie napríklad plnenie zmluvy, váš súhlas alebo zákon, ktorý to prikazuje. Ak používate Google maps, alebo máte telefón s OS Andriod, v ktorom je aplikácia Google maps už predinštalovaná, je potrebné skontrolovať si Nastavenie tejto aplikácie aby ste si preverili, či nemáte nastavené sledovanie vašej polohy. Ak áno, znamená to, že ste poskytli spoločnosti Google Inc. súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, čím je ich spracovanie pre spoločnosť Google Inc. v súlade s právnymi predpismi.

Samozrejme za predpokladu, že táto funkcia nebola už predtým predvolená (tzv. "opt out" princíp), ktorý nie je legálny, nakoľko túto funkciu "nenastavila" dotknutá osoba a tak nevyjadrila súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.

Preto je vhodné prečítať si doleuvedený postup a preveriť si tieto skutočnosti. My sme v našom mobilnom telefóne našli túto funkciu aktivovanú bez nášho bezprostredného vedomia.

Postup je nasledovný:

Otvoríte aplikáciu Google maps

SC_ok7.png

V ľavom hornom rohu otvoríte Ponuku. 
Funkcia "Vaša časová os" zobrazuje všetky Vaše pohyby v konkrétny deň, kedy ste mali zapnuté GPS a aktivované zaznamenávanie polohy prostredníctvom Google maps.

SC_ok8.png

 
Výsledok môže vyzerať nasledovne. Napríklad 29. januára sme vykonali cestu do potravín. Google maps presne vie, kadiaľ sme išli.

SC_ok1.png

Ako tomu zabrániť?

V pravom hornom rohu otvorte Ponuku. Vyberte tlačidlo s označením "Nastavenia" alebo Odstráňte záznamy za celý tento deň.

SC_ok3.png

Vyberte možnosť "Funkcia polohy vypnutá" prípadne aj "Funkcia história polohy je vypnutá", "Odstrániť celú históriu polohy" alebo "Odstrániť časť histórie polohy".
Výber týchto možností by mal byť v zmyse GDPR chápaný ako odvolanie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov (najmä pohyb a poloha). Výber samotného "Odstránenia" by mal bezprostredne viesť k výmazu osobných údajov v rozsahu tých záznamov, ktoré ste vybrali v Histórii.

SC_ok4.pngSC_ok5.png