Sociálna poisťovňa a zmeny vyplácania dávok 2015

Od nového roku nás čakajú menšie zmeny aj pri vyplácaní dávok Sociálnou poisťovňou. Prečítajte si čo a ako bude platiť v novom roku.

Redakcia 19. 01. 2015 2 min.
dávky 2015 dávky 2015 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Úrazová renta 

Úrazová renta sa od 1. januára 2015 zvyšuje o 1,32 %. O rovnaké percento sa zvýši aj pozostalostná úrazová renta.

  • Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2015 je 52 213,90 eur. Maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje na 52 213,90 eur.
  • Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2015 je vo výške 26 107,10 eur.
  • Maximálna suma náhradynákladov spojených s pohrebom je v roku 2015 vo výške 2 611,10 eur. Na sumu 2 611,10 eur sa zvyšuje aj maximálna suma úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie pre živnostníkov

  • Minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 402,50 eur vzrastie na 412,00 eur a následne minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO bude od 1. januára 136,57 eur mesačne (v súčasnosti 133,42 eur mesačne).
  • Maximálny vymeriavací základ bude 4 120,00 eur (v súčasnosti je 4 025,00 eur). Maximálne poistné pre SZČO bude tak 1 365,78 eur mesačne (v súčasnosti 1 334,28 eur mesačne).

Nemocenské dávky

V roku 2015 sa zvyšuje maximálna výška nemocenských dávok. Dôvodom je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši z 39,6987 eur na 40,6357 eur. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po 31. decembri 2014, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom:

  • nemocenské maximálne vo výške 693 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 670 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), 
  • materské maximálne vo výške 819 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 792 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a 
  • ošetrovné maximálne vo výške 223 eur za 10 dní. 

Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2014, poistencom sú vyplácané nemocenské dávky maximálne v týchto výškach: nemocenské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 677 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 655 eur), materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške 800 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške 774 eur) a ošetrovné za 10 dní vo výške 218 eur.[1]