Spochybňovanie rozhodovania ústavného súdu?

Prinášame vyjadrenie predsedníčky Ústavného súdu k článku zverejnenom v denníku SME.

JUDr. Alexandra Podivinská 14. 10. 2015 2 min.

K rozhovoru so sudkyňou Najvyššieho súdu

Dňa 3. októbra 2015 zverejnil denník Sme rozhovor redaktora so sudkyňou Najvyššieho súdu SR Alenou Poláčkovou, ktorá bola schválená za sudkyňu ESĽP pre Slovenskú republiku, pod názvom „Štrasburgská sudkyňa: Ústavný súd je politický orgán.“ V rámci rozhovoru bola sudkyni položená nasledovná otázka:

  • „Pán Mazák reagoval sťažnosťou na Ústavnom súde. Žiadal aj predbežné opatrenie, no súd mu nevyhovel. O merite veci dodnes nerozhodol. Je to náhoda?“ (zdroj: US SR)

Sudkyňa na túto otázku odpovedala tak, že predmetnú otázku je vhodné adresovať Ústavnému súdu.

Vyjadrenie predsedníčky ÚS SR

Predsedníčka považuje za poľutovania hodné, že sa redaktor pred zverejnením predmetného rozhovoru neobrátil s touto otázkou na Ústavný súd, či si tieto informácie neoveril. Toto konanie pokladala za verejnosť uvádzajúce do omylu, ale aj spôsobilé vytvoriť negatívny pohľad na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu. Ku konkrétnej sťažnosti uviedla, že sťažovateľ namietal porušenie základného práva na dobrú správu verejných vecí, základného práva mať za rovnakých podmienok prístup k volebným funkciám a práva na inú právnu ochranu. K porušeniu týchto práv malo dôjsť na základe rozhodnutia vlády SR č. 146/2015 z 11.02.2015, ktorým neschválila návrh kandidátov na sudcu ESĽP pre Slovenskú republiku. Ústavný súd v tejto právnej veci rozhodol uznesením tak, že sťažnosť odmietol ako zjavne neopodstatnenú. Preto nepovažovala za pravdivú informáciu zverejnenú v denníku SME, v zmysle ktorej o merite veci Ústavný súd SR nerozhodol do dnešného dňa.

Predsedníčka ÚS SR odporučila redaktorovi denníka SME rešpektovať Etický kódex denníka SME, ktorý hovorí, že hlavnými zásadami, ktorými by sa pracovníci denníka mali pri svojej práci riadiť sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť ale aj dôsledné overovanie faktov. Odkázala aj na prvý bod III. Časti Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov, podľa ktorého je novinár povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Overenie informácií by mal realizovať aspoň od dvoch zdrojov, ktoré majú byť navzájom nezávislé.

Zverejnenie takejto nesprávnej informácie v rozhovore špecifikovanom v tomto príspevku považovala predsedníčka za spôsobilé spochybniť rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu. Uviedla aj, že za účelom zachovania korektnosti či serióznosti k širokej verejnosti očakáva od redakcie denníka zverejnenie tohto príspevku (zdroj: US SR).