Zákonné kvóty na slovenské hudobné diela

Toto nie je prvý apríl. Dnešným dňom nadobúda účinnosť novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá zavádza povinné kvóty na slovenské hudobné diela. To sa mnohým vysilateľom, ale aj poslucháčom nepozdáva.

Kristína Jurišová 01. 04. 2016 2 min.

Kontroverzná novela zákona o vysielaní a retransmisii

Podľa novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá nadobudla účinnosť paradoxne zrovna 1 apríla je „slovenské hudobné dielo“ to, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

Nerovnosť pre súkromnoprávne a verejnoprávne rádia

Táto novela priniesla do zákona aj skutočnosť, podľa ktorej slovenskej hudbe musia vysielatelia s licenciou (súkromné rádiá) vyhradiť najmenej 20 percent času vysielania hudobných diel za mesiac a vysielateľ na základe zákona (verejnoprávny Slovenský rozhlas, ďalej aj “ RTVS”) najmenej 30 percent času vysielania hudobných diel za mesiac, pričom toto platí vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby osobitne.

Aby toho nebolo málo od roku 2017 sa kvóty zvýšia na 25 percent pri komerčných staniciach a na 35 percent pri RTVS.

Počítanie “času” na vysielanie

Podľa novely, do podielu vysielania slovenských hudobných diel sa budú počítať iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania od 6:00 do 24:00, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.

Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielám je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 percent vysielaniu takzvaných nových slovenských hudobných diel (dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti).

Menší háčik opäť nastal v samotnej  kontrole dodržiavania novej zákonnej úpravy. Ako to už býva zvykom - opäť nie sú peniaze na kvalitnú kontrolu a tak Rada pre vysielanie a retransmisiu bude kontrolovať vysielateľov v podstate iba na základe výkazov od vysielateľov. Tie však môžu, ale aj nemusia byť až tak totožné s realitou.

Najpočúvanejšie slovenské rádia žiadajú o výnimku

Doteraz požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu o výnimku z kvót na vysielanie slovenskej hudby vysielatelia desiatich rádií.

Ide o tieto rádia (zdroj: SITA):

 • Rádio Anténa Rock,

 • Rádio Europa 2,

 • Rádio One Rock,

 • Rádio One Retro,

 • Rádio One,

 • Rádio Vlna,

 • Rádio Expres,

 • Rádio Best FM,

 • Fun rádio,

 • Rádio Košice.

Rada sa bude žiadosťami o výnimku zaoberať na najbližšom rokovaní. Schválenie či neschválenie jednotlivých žiadostí v podstate vytvorí akúsi rozhodovaciu prax Rady v tejto problematike, pretože samotné kritériá, podľa ktorých sa má Rada pri takejto situácii riadiť novela zákona bližšie nedefinuje.

 • Súvisiace právne predpisy