Achmea prehrala spor so Slovenskom. Budeme mať jednu zdravotnú poisťovňu?

Členom skupiny Achmea je aj Union zdravotná poisťovňa, ktorá pôsobí na slovenskom trhu zdravotného poistenia od roku 2006 a práve kvôli nej prišla medzinárodná poisťovňa do niekoľkých sporov so Slovenskou republikou, najmä na základe protiústavnej novely zákona obsahujúcej tzv. zákaz zisku. Jeden z posledných sporov s touto spoločnosťou vyhralo Slovensko. O akú vec išlo? Prečo sme vyhrali a koľko táto výhra ušetrila štátu finančných prostriedkov?

Redakcia 24. 05. 2014 3 min.
Jedna zdravotná poisťovňa Jedna zdravotná poisťovňa 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Achmea chcela arbitrážou zastaviť vyvlastňovanie

Holandská spoločnosť Achmea ešte 6. februára 2013 doručila vláde SR oznámenie o začatí ďalšieho arbitrážneho konania v súvislosti s plánmi vlády vyvlastniť súkromné zdravotné poisťovne, pretože plánované vyvlastnenie nie je podľa nej vo verejnom záujme, nepodlieha riadnemu zákonnému procesu a je diskriminačné. Podľa spoločnosti Achmea je samotný spôsob vyvlastnenia v rozpore najmä s dvojstrannou dohodou o investíciách.

Achmea podala oznámenie v súlade s:

  • článkom 3 arbitrážnych pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo z roku 1976 a
  • článkom 8 Zmluvy o investíciách medzi Holandským kráľovstvom a Slovenskou republikou.[1]

Hlavným dôvodom pre začatie arbitráže bola snaha zabrániť vytvoreniu jednej zdravotnej poisťovne a tým ochrániť Union pred vyvlastnením, čo sa i napriek arbitrážnej „prehre“ spoločnosti Achmea podarilo, pretože štát momentálne nepokračuje v pláne zaviesť jednu zdravotnú poisťovňu a samotné prípravy na takýto postup boli stopnuté. Všetkému koniec pravdepodobne ešte nie je, pretože Ministerstvo zdravotníctva SR tvrdí, že čaká kým bude mať štát peniaze na kúpu či vyvlastnenie súkromných poisťovní Union a Dôvera.[2]

Ako rozhodol arbitrážny tribunál?

Tribunál uviedol, že on sám nemá právo:

  • zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a
  • nemá právomoc rozhodovať o spore.

Ďalej arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách samotného štátu. Po prehre v arbitráži však musí Achmea zaplatiť trovy konania a to vo výške 340 000 EUR a aj náklady štátu na právnikov, ktoré Ministerstvo financií SR vyčíslilo na vyše 1 000 000 EUR.[3]

Arbitráž SR vs. Achmea o 25 mil. EUR pre zákaz zisku stále trvá!

Začiatky tohto sporu siahajú do roku 2007. Práve v tomto období boli zavedené zásadné (dnes už protiústavné) zmeny do zákona č. 508/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podobe tzv. „zákazu zisku“ pre súkromné zdravotné poisťovne. Podľa Ústavného súdu SR novela zasahovala do očakávaných výsledkov hospodárenia, s čím akcionári zdravotných poisťovní nemohli dopredu počítať, pričom zároveň zasahovala aj do práva podnikať, práva vytvárať zisk ako aj do princípov právneho štátu. Po tomto rozhodnutí začal kolobeh arbitrážneho konania, o ktorom sme bližšie písali v článku „Slovensko versus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní“. Tribunál dal za pravdu spoločnosti Achmea, avšak v januári 2013 podala Slovenská republika žalobu na samotné zrušenie rozhodnutia Medzinárodného arbitrážneho súdu. Žaloba bola podaná na Vyššom krajinskom súde vo Frankfurte, ktorý do dnešného dňa vo veci nerozhodol.


1. Rifaiová, D.: Achmea sa bráni vyvlastneniu. Začína ďalšiu arbitráž. Trend. Dostupné na internete: http://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/achmea-sa-brani-vyvlastneniu-zacina-dalsiu-arbitraz.html [online].[22.5.2014].

2. Štát vyhral arbitráž ohľadne jednej poisťovne, tribunál vec stopol. Dostupné na internete: http://ekonomika.sme.sk/c/7211618/stat-vyhral-arbitraz-ohladne-jednej-poistovne-tribunal-vec-stopol.html [online].[22.5.2014].

3. Štát vyhral arbitráž ohľadne jednej poisťovne, tribunál vec stopol. Dostupné na internete: http://ekonomika.sme.sk/c/7211618/stat-vyhral-arbitraz-ohladne-jednej-poistovne-tribunal-vec-stopol.html [online].[22.5.2014].