Koniec Dobroslava Trnku?

V piatok 29. novembra 2013 rozhodla disciplinárna komisia zložená z piatich predstaviteľov prokuratúry o tom, že ex-generálny prokurátor už nebude môcť vykonávať funkciu prokurátora. Pre akú skutočnosť padlo takéto rozhodnutie a ako na tento najprísnejší možný trest od disciplinárnej komisie reagoval Dobroslav Trnka? 

Redakcia 30. 11. 2013 2 min.
Dobroslav Trnka Dobroslav Trnka Generálna prokuratúra

Kauza Glance House

Trnkov list z 18. mája 2012

Dobroslav Trnka ako zastupujúci generálny prokurátor napísal 18. mája 2012 list obsahujúci okrúhlu pečiatku so štátnym znakom. Týmto listom odpovedal na žiadosti J. Šlachtovej, ktorá  vystupovala ako poškodená v trestnom konaní súvisiacom s tzv. kauzou Glance House na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. V predmetnom liste súhlasil s prevodom bytového domu, ktorý bol zablokovaný uznesením prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry v prospech J. Šlachtovej, pričom konal bez vedomia špeciálnej prokurátorky vystupujúcej v trestnom konaní. Na základe Trnkovho listu správa katastra Senec previedla bytový dom v prospech J. Šlachtovej z majetku spoločnosti Glance House na londýnsku spoločnosť CDI a následne aj na spoločnosť Gapeja, ktorá je v konkurze.

Najprísnejší disciplinárny trest

Podľa úsudku členov disciplinárnej komisie a vyjadrenia predsedníčky disciplinárnej komisie Viery Niňajovej:

  • Trnkov postup nemá oporu v zákone, pretože zavinene porušil povinnosti prokurátora a jeho správanie vzbudilo oprávnené pochybnosti o jeho svedomitosti, či nestrannosti pri rozhodovaní;
  • ďalej porušil zásadu jednotnosti prokuratúry, na základe ktorej každá jedna organizačná zložka prokuratúry, či samotný prokurátori pri výkone svojej funkcie reprezentujú komplexnú sústavu orgánov prokuratúry ako takej;
  • nekonal v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom nechránil verejný záujem a poškodil prokuratúru ako orgán ochrany práva.

Práve takýmto konaním sa dopustil disciplinárneho previnenia. za ktoré bol následne potrestaný adekvátnym disciplinárnym trestom a to zákazom vykonávania funkcie prokurátora.

Čo na uloženie trestu hovorí Trnka?

Pre Hospodárske noviny poskytol vyjadrenie aj samotný Trnka, ktorý uviedol: „Som mierne šokovaný... Vyjadrím sa písomne vo svojom odvolaní. Nemyslím si, že je momentálne potrebné to rozoberať... Určite by som ten list napísal znova. To bol jediný postup a jediná možnosť, aby tí poškodení sa dostali k svojim bytom. A som zvedavý, kedy sa k nim dostanú.[1]

Aká bude dohra?

Dobroslav Trnka naďalej môže pracovať na Generálnej prokuratúre, pretože rozhodnutie o treste ešte nie je právoplatné. Podľa vyjadrenia Trnku je zrejmé, že samotné rozhodnutie plánuje napadnúť, čiže je pravdepodobné, že do pätnástich dní po jeho doručení podá odvolanie, o ktorom bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave.