Piťo dostal 18 rokov: koniec organizovaného zločinu?

V pondelok 26. mája 2014 odsúdil senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku mediálne označovaného bossa zločineckej skupiny „piťovcov“ - Juraja Ondrejčáka. Spolu s ním súd odsúdil ďalších 13 obžalovaných. Koľko Piťo mohol dostať rokov a za aké trestné činy ho odsúdili? Je možné, že sa z výkonu trestu odňatia slobody dostane skôr ako o 18 rokov?

Redakcia 28. 05. 2014 2 min.
kauza Piťovci kauza Piťovci 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Prokurátor navrhoval pre Ondrejčáka 25 rokov odňatia slobody. Neuspel.

V kauze „piťovcov“ sa od augusta 2013 na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pojednávalo dokopy viac ako mesiac, a to približne 36 dní. Samotný spor bol náročný a dokazovanie rozsiahle. Vypočutých bolo okolo 100 osôb ako svedkov a cca 30 osôb ako znalcov.

Juraj Ondrejčák, ktorý je považovaný za šéfa zločineckej skupiny a ktorý sedí vo väzbe od novembra 2011, mal ísť podľa záverečnej reči prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry do väzenia na takmer 25 rokov. Prokurátor navrhol potrestať Juraja Ondrejčáka trestom odňatia slobody, ktorého dĺžka sa mala pohybovať pri hornej hranici trestnej sadzby od 20 do 25 rokov.

18 rokov pre Ondrejčáka

Nakoniec Juraja Ondrejčáka odsúdili na 18 rokov na výkon trestu odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Odsúdený bol za spáchanie trestných činov:

  •  založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny (§ 296 TZ);
  •  nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami (§ 294-295 TZ);
  •  poškodzovanie cudzej veci (§ 245-246 TZ).

Koľko vlastne bude sedieť?

Ondrejčákovi sa do trestu započíta aj väzba, v ktorej je od novembra 2011, pretože sa proti nemu viedlo trestné konanie vo väzbe a vzhľadom na skutočnosť, že nakoniec došlo aj k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe (teda doposiaľ cca. 2,5 roka) do uloženého trestu.

Pokiaľ pri výkone svojho trestu bude Ondrejčák plniť svoje povinnosti a svojim správaním preukáže polepšenie a bude sa môcť od neho očakávať, že pro futuro povedie riadny život, môže byť po úvahe súdu podmienečne prepustený po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody.

Chýba právoplatnosť

Takáto výmera trestu však nie je definitívna tak, ako ani samotný rozsudok, ktorému chýba právoplatnosť, keďže väčšina zúčastnených sa odvolala a o veci bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Preto možno na základe zásady trestného konania (§ 2 ods. 4 Trestného poriadku) stále konštatovať, že Ondrejčák, proti ktorému sa vedie trestné konanie sa považuje stále za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.