Rozsudok vo veci Deaflympiáda vo Vysokých Tatrách, dostal 14 rokov za podvod

Presne 18. februára 2011 sa mali na Slovensku začať Zimné deaflympijské hry 2011 vo Vysokých Tatrách. Olympiáda pre sluchovo postihnutých športovcov však mal smutný koniec a dôvod ich nekonania je už dnes dobre známy. Špecializovaný trestný súd rozhodol o vine a treste bývalého šéfa Slovenského deaflympijského výboru Jaromíra Rudu.

Kristína  Jurišová 08. 11. 2013 2 min.
Jaromír Ruda a Deaflympiáda 2011 Jaromír Ruda a Deaflympiáda 2011 PrávneNoviny.sk

Jaromíra Rudu ako osobu podozrivú z trestnej činnosti príslušníci Policajného zboru SR zadržali dňa 19. februára 2011, deň potom, ako sa mal konať oficiálny štart Deaflympiády, počas kontroly pri hraničnom priechode Rusovce. Dňa 21. februára 2011 sa následne začalo v prípade Zimných deaflympijských hier 2011 vo Vysokých Tatrách trestné stíhanie vo veci pre trestný čin podvodu.

Akých skutkov sa podľa obžaloby dopustil Jaromír Ruda?

Na základe obžaloby, Jaromír Ruda spôsobil škodu veľkého rozsahu na cudzom majetku vo výške najmenej 10.471.291 EUR. Obvinili ho zo spáchania pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu, pričom Jaromír Ruda si mal podvodným spôsobom požičať peniaze od viacerých právnických a fyzických osôb, ktoré mali slúžiť na financovanie Zimných deaflympijských hier 2011 vo Vysokých Tatrách.

Jaromír Ruda svojim konaním podľa obžaloby naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 4, písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov („Trestný zákon“). Podľa uvedeného ustanovenia trestný čin podvodu spácha ten, kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí na cudzom majetku škodu, pričom minimálna hranica spôsobenej škody je škoda, ktorá prevyšuje sumu 266 EUR. V prípade neuskutočnených Zimných deaflympijských hier 2011 išlo naviac o pokračovací trestný čin, kedy Jaromír Ruda pokračoval v páchaní toho istého trestného činu, preto sa trestnosť všetkých jeho čiastkových útokov posudzovala ako jeden trestný čin, keďže pri všetkých útokoch existovala objektívna súvislosť v čase, spôsobe ich spáchania, v predmete útoku a existovala i subjektívna súvislosť v jednotiacom zámere spáchať trestný čin.

Rozsudok

Po obžalobe Jaromíra Rudu a niekoľkých predchádzajúcich konaniach na okresnom a krajskom súde v Banskej Bystrici, dňa 6. novembra 2013 Špecializovaný trestný súd v Pezinku (pracovisko Banská Bystrica) vyniesol verdikt a obžalovaného odsúdil na úhrnný a spoločný trest odňatia slobody vo výške 14 rokov a 6 mesiacov v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia.

Rozsudok však ešte nie je právoplatný, napriek tomu, že sa samotný Jaromír Ruda po prečítaní rozsudku, ktorý mu ako nepočujúcemu preložila do znakovej reči tlmočníčka, odvolania vzdal. Momentálne sa čaká na vyjadrenie zo strany prokuratúry.