Rozsudok vo veci „lykožrútov“, Mikuláš Vareha dostal trest 11 rokov nepodmienečne

Špecializovaný trestný súd dňa 23. 1. 2014 rozhodol o vine a treste veľkopodnikateľa Mikuláša Varehu, ktorý sa „preslávil“ fiktívnym obchodovaním s netradičnými komoditami akými sú napríklad lykožrúty smrekové alebo poľné bažanty na základe čoho štátu vznikli miliónové škody. Koľko mu súd uložil rokov vo výkone trestu odňatia slobody a v akej výške bude musieť zaplatiť svoj peňažný trest?  

Redakcia 29. 01. 2014 3 min.
Mikuláš Vareha Mikuláš Vareha PENonline.sk

Mikuláš Vareha: „pán Zemplína“

Mikuláš Vareha z Veľkej Tŕne v okrese Trebišov vystupoval ako spoločník resp. konateľ v desiatkach obchodných spoločností. Celkovo išlo o 77 obchodných spoločností. Predmetné obchodné spoločnosti Mikuláša Varehu mali účelovo slúžiť na to, aby Vareha získal daňové výhody a nevznikla mu daňová povinnosť, čo skonštatoval aj samotný súd, keď poukázal okrem iného na skutočnosť, že doklady predkladané na odpočet DPH boli podvodné. Podľa obžaloby mal Mikuláš Vareha vykazovať fiktívne obchody medzi svojimi mnohopočetnými obchodnými spoločnosťami a zároveň mal nezákonnými nadmernými odpočtami DPH spôsobiť štátu škodu veľkého rozsahu.

Ako to začalo?

Celá kauza Mikuláša Varehu, konkrétne jeho obchodnej spoločnosti Jomado s. r. o. s Finančným riaditeľstvom SR začala ešte v roku 2012. Predmetom sporu bol nadmerný odpočet dane a daňovej povinnosti. V spomínanej kauze rozhodoval najprv Krajský súd v Košiciach a následne jeho verdikt potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Lykožrút smrekový, bažanty poľné a jablká

Krajský súd v Košiciach zamietol žalobu Mikuláša Varehu, v ktorej žiadal o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva. Konkrétne týmto rozhodnutím Finančné riaditeľstvo potvrdilo dodatočný platobný výmer Daňového úradu-Kráľovský Chlmec, ten nepriznal veľkopodnikateľovi nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobie (jún 2010) a to v sume 68 357, 77 EUR, pričom určil daňovú povinnosť za toto zdaňovacie obdobie v sume 478 956, 07 EUR. Nadmerné odpočty si spoločnosti Mikuláša Varehu uplatňovali za obchodovanie s netradičnými komoditami ako lykožrút smrekový, jablká a bažanty poľné, ktoré v konečnom dôsledku podľa zistení súdu nikdy Vareha nevlastnil.

Rozsudok Špecializovaného trestného súdu

Rozsudok č. 1

Z daňovej trestnej činnosti odsúdil Varehu na 11 rokov trestu odňatia slobody Špecializovaný trestný súd už v apríli minulého roku 2013, kedy sa priamo na pojednávaní samotný Vareha odvolal. Vec rozhodoval odvolací súd - Najvyšší sud SR a rozhodol tak, že rozsudok zrušil a nariadil Špecializovanému trestnému súdu doplniť dokazovanie.

Rozsudok č. 2

Špecializovaný trestný súd v Pezinku (pracovisko Banská Bystrica) po doplnení dokazovania dňa 23. januára 2014 na hlavnom pojednávaní rozhodol a uznal Mikuláša Varehu za vinného z pokračujúcich trestných činov podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov a to konkrétne zo spáchania trestných činov skrátenia dane a poistného (§ 276) a neodvedenia dane a poistného (§ 227) vo veľkom rozsahu za fiktívne obchody. Súd rozhodol o úhrnnom treste odňatia slobody v dĺžke trvania 11 rokov a peňažnom treste vo výške 100 000 EUR. Trest si má odsúdený Vareha vykonať v ústave na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok Špecializovaného trestného súdu zatiaľ nie je právoplatný.